Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 18.01.2022 tarih ve 02 nolu toplantı tutanağı

1. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 29.12.2021 tarih ve 130741 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 06.01.2022 tarihli raporu incelenerek;

a) Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı ve Maliye Anabilim Dalı Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans programlarının ders kataloglarına eklenecek derslere ilişkin 21.12.2021 tarih ve 17 nolu Enstitü Kurul kararının 4. ve 5. maddelerinin ekli şekliyle kabulüne,

b) Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı alım koşullarına ilişkin 21.12.2021 tarih ve 17 nolu Enstitü Kurul kararının 6. maddesinin ekli şekliyle kabulüne,

2. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 02.12.2021 tarih ve 120778 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 09.12.2021 tarihli raporu incelenerek; Yabancı Diller Eğitimi ve Batı Dilleri Edebiyatı gibi yabancı diller üzerine yürütülen doktora programlarına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından Türkçe eğitim yapan programlar için en az 55, Yabancı Diller Eğitimi ile Batı Dilleri ve Edebiyatı gibi yabancı diller üzerine yürütülen doktora programlar için en az 75 puan alma zorunluluğu aranır” şeklinde değiştirilmesine ve adaylardan ikinci bir yabancı dilde YDS’den en az 55 veya dengi sınavlardan eşdeğer puan almış olma şartının kaldırılmasına,

3. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 30.11.2021 tarih ve 119667 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 31.01.2022 tarihli raporu incelenerek; Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü katalogu ve Çift Anadal Programı Eşdeğer Ders Listesine ilişkin 25.11.2021 tarih ve 10 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

4. Mevcut ve devam edeceği öngörülen olumsuz hava şartları nedeni ile önceden planlanan bütünleme sınavları, azami öğretim süresini dolduranların ek sınavları ile 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ders kayıtları ile derslerin başlamasına ilişkin kararların aşağıdaki şekilde kabulüne,

a) Final sınavları çevrimiçi (online) yapılan derslerin bütünleme sınavlarının çevrimiçi(online) 24-25-26 Ocak 2022 tarihinde yapılmasına,
b) Final sınavları yüz yüze yapılan derslerin sınavları, yüz yüze 17-18 Şubat 2022 tarihinde yapılmasına,
c) 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı sonunda azami öğretim süresini dolduran öğrencilerimizin yapılacak olan 1. Ek sınavlarının 22-23 Şubat 2022 tarihinde, 2. Ek sınavlarının ise 25-26 Şubat 2022 tarihinde yapılmasına,
d) 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ders kayıtlarının 21-22-23 Şubat 2022 tarihlerinde yapılmasına, derslerin 21 Şubat 2022 tarihinde başlamasına, 24-25 Şubat 2022 tarihlerinde ise ekle-bırak işlemlerinin yapılmasına,
e) Azami öğretim süresi sonunda ek sınav haklarını kullandıktan sonra kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ders kayıtlarının 7-8 Mart 2022 tarihlerinde yapılmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu