Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 04.01.2022 tarih ve 01 nolu toplantı tutanağı

1. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 06.12.2021 tarih ve 121972 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 23.12.2021 tarihli raporu incelenerek; Fen Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Bilimi ve Teknolojisi Enstitü Anabilim Dalı kataloguna eklenecek derslere ilişkin 02.12.2021 tarih ve 10 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

2. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 17.12.2021 tarih ve 128734 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 23.12.2021 tarihli raporu incelenerek; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,

a) Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü kataloguna ders eklenmesi,
b) Elektrik ve Enerji Bölümü katalog değişikliği,

ile ilgili 17.12.2021 tarih ve 16 nolu Yüksekokul Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

3. Göç Enstitüsü Müdürlüğü’nün 29.12.2021 tarih ve 130936 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 23.12.2021 tarihli raporu incelenerek; Göç Enstitüsünde açılacak derslere ilişkin 16.12.2021 tarih ve 14 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

4. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 27.12.2021 tarih ve 130815 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 23.12.2021 tarihli raporu incelenerek; Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü kataloguna eklenecek derslere ilişkin 17.12.2021 tarih ve 13 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

5. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 27.12.2021 tarih ve 130164 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 23.12.2021 tarihli raporu incelenerek; Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Çift Anadal ve Yandal kataloglarına ilişkin 24.12.2021 tarih ve 06 nolu Yüksekokul Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

6. 27.06.2018 tarih ve 30461 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği” çerçevesinde;

a) “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin Uygulanmasına Yönelik Hususlar” ve “2021 Yılı Akademik Teşvik Başvuru ve Değerlendirme Takvimi”nin ekli şekliyle kabulüne,

b) Üniversite Senatosunun 05.01.2021 tarih ve 01 nolu toplantısında oluşturulan “Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu”nun aşağıdaki isimlerden yeniden oluşturulmasına,

Prof.Dr.Recep Yumrutaş Rektör Yardımcısı (Başkan)
Prof.Dr.Hüseyin Bozkurt Mühendislik Fakültesi (Üye)
Prof.Dr.Ramazan Bal Tıp Fakültesi (Üye)
Prof.Dr.Memet Şahin Fen-Edebiyat Fakültesi (Üye)
Prof.Dr.Abuzer Çelekli Fen-Edebiyat Fakültesi (Üye)
Prof.Dr.Ali Bozkurt Gaziantep Eğitim Fakültesi (Üye)
Doç.Dr.Abdulcebbar Yavuz Mühendislik Fakültesi (Üye)
Doç.Dr.Mehmet Akif Destek İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Üye)
Prof.Dr.İbrahim Giritlioğlu Turizm Fakültesi (Üye)
Dr.Öğr.Üyesi İbrahim Yıldırım Gaziantep Eğitim Fakültesi (Üye)


7. Üniversite Senatosunun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonu Koordinatörü Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Recep Yumrutaş’ın yerine Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Mustafa Sarıbıyık’ın görevlendirilmesine,

8. Üniversite Senatosu’nun 27.10.2020 tarih ve 23 nolu toplantısında, Üniversitemizde çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanları ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı bünyesinde çalıştırılması düşünülen sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarının teklifleri, çalıştırılma usul ve şartları, aylıkları, puanları, başarı ve teşvik kriterleri ile başarı ve teşvik ikramiye ödemeleri, görev sürelerinin uzatılması vs. konularını Üniversite Yönetim Kurulu’na sunmak üzere oluşturulan komisyon başkanı Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Recep Yumrutaş yerine Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Mustafa Sarıbıyık’ın görevlendirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu