Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 09.11.2021 tarih ve 20 nolu toplantı tutanağı

1. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 25.10.2021 tarih ve 105549 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 04.11.2021 tarihli raporu incelenerek; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ders katalogunun değiştirilmesine ilişkin 25.10.2021 tarih ve 2021/35 nolu Yüksekokul Kurul Kararının ekli şekliyle kabulüne,

2. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 21.10.2021 tarih ve 103747 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 04.11.2021 tarihli raporu incelenerek;

a) Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı I.Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı başvuru koşullarının değiştirilmesi,

b) Antrenörlük Eğitim Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı başvuru koşullarının değiştirilmesi,

c) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı başvuru koşullarının değiştirilmesi,

ile ilgili 30.09.2021 tarih ve 2021/05 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

3. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 11.10.2021 tarih ve 98969 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 04.11.2021 tarihli raporu incelenerek;

a) Eğitim Yönetimi Doktora Programı başvuru koşullarında yer alan minimum 65 olan yabancı dil sınav puanının 60 olarak değiştirilmesine,
b) Eğitim Bilimleri Enstitü Anabilim Dalında Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı açılmasına; 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı II. yarıyılından itibaren 5 öğrenci alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

4. Son günlerde bazı medya organlarında Rektörümüz Sayın Prof.Dr. Arif Özaydın üzerinden Üniversitemizin adı kullanılarak bir yıpratma kampanyası yürütüldüğüne teessüfle şahit oluyoruz. Üniversite yönetimimiz, tüm akademik ve idari personelimiz ile birlikte başarılı çalışmalar yapmak, uzaktan yakından üniversitemize eğitim için gelen öğrencilerimize daha kaliteli bir eğitim vermek ve huzurlu bir ortam sunmak için var gücüyle çalışmaktadır. Her zaman üstün eğitim kalitesi ve akademik başarıları ile anılmayı hak eden üniversitemizin, dayanağı olmayan çeşitli tezviratlar ile yıpratılmaya çalışılmasına ve yakalamış olduğu huzur ortamının bozulmasına yönelik girişimlere asla müsaade edilmeyecektir.

Gaziantep Üniversitesi, çalışanları ve öğrencileri ile huzur içersinde olan bir üniversitedir. Öyle de olmaya devam edecektir. Üniversitemizi hak ettiği seviyeye ulaştırmak için bütün personelimiz inanç ve azimle çalışmaya devam edecektir. Üniversitemizi de hedef alan bu tezviratları şiddetle kınadığımızı belirtir, kamuoyuna saygı ile arz ederiz.

5. Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Başkanlığı’nın 27.10.2021 tarih ve 106917 sayılı yazısı uyarınca; Üniversite Senatosunun 19.12.2017 tarih ve 20 nolu toplantısında kabul edilen “Gaziantep Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Yönergesi”nin ekli şekliyle değiştirilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu