Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 19.10.2021 tarih ve 18 nolu toplantı tutanağı

1. Nizip Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 11.10.2021 tarih ve 99466 sayılı yazısı uyarınca; 27.09.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında izin verilen üniversitelerce uygulanacak Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar dikkate alınarak 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı I. yarıyılından itibaren Üniversitemiz Nizip Eğitim Fakültesi bünyesinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılması, açılacak olan alanlara ilişkin Pedagojik Formasyon Birimi’nin 11.10.2021 tarih ve 01 nolu kararının ekli şekliyle kabulüne,

b) Üniversite Senatosunun 01.12.2015 tarih ve 17 nolu toplantısında kabul edilen “Gaziantep Üniversitesi Nizip Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi”nin ekli şekliyle değiştirilmesine,

2. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün 14.10.2021 tarih ve 100961 sayılı yazısı uyarınca; 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programı, İngiliz Dili Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programı, Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programı, İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programı, Fen Bilimleri Enstitüsü Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programı, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Önlisans Uzaktan Eğitim Programı ve Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Uzaktan Eğitim Programında Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince merkezi olarak gerçekleştirilecek olan 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı I. yarıyıl sınavı tarihleri ve yapılışına ilişkin 24.09.2021 tarih ve 06 nolu Merkez Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

3. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün 14.10.2021 tarih ve 100774 sayılı yazısı uyarınca; Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programına 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı I. yarıyıl sınavı tarihleri ve yapılışına ilişkin 07.10.2021 tarih ve 08 nolu Merkez Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

4. 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik”in 4. Maddesinin 7. Fıkrası dikkate alınarak, 08.02.2021 tarih ve 2021/107 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı eki ile belirlenen ilave atama izni kapsamındaki Araştırma Görevlisi kadrolarının öğrenci sayısı, araştırma ve proje geliştirme gibi faaliyetler dikkate alınarak ekli listede belirlenen alanlara aktarılarak kullanım izninin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilmesinin uygun görülmesine,

5. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 13.10.2021 tarih ve 100267 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 14.10.2021 tarihli raporu incelenerek;

a) Üniversite Senatosunun 18.10.2005 tarih ve 14 nolu toplantısında kabul edilen “Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi”nin, 13 Haziran 2020 tarih ve 31154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği”ndeki değişiklik dikkate alınarak ekli şekliyle değiştirilmesinin uygun görülmesine,
b) 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında yapılacak olan Öğrenci Konseyi seçim takviminin ekli şekliyle kabulüne,

6. Üniversite Senatosunun 27.10.2020 tarih ve 23 nolu toplantısında oluşturulan Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunda istifa eden Prof.Dr. Atilla Ahmet Uğur’un yerine Prof.Dr. Esra Siverekli’nin görevlendirilmesine,

7. Üniversite Senatosunun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonunda istifa eden Prof.Dr. Atilla Ahmet Uğur’un yerine Prof.Dr. Esra Siverekli’nin görevlendirilmesine,

oy birliğiyle karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu