Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 08.10.2021 tarih ve 17 nolu toplantı tutanağı

1. Cerablus Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 09.09.2021 tarih ve 84879 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 16.09.2021 tarihli raporu incelenerek;

a) Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü Uygulamalı Türkçe ve Çevirmenlik Programı öğrencilerine zorunlu olarak Türkçe Hazırlık Sınıfı okutulmasına,
b) Gaziantep Üniversitesi Cerablus Meslek Yüksekokulu Zorunlu Türkçe Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi”nin ekli şekliyle kabulüne,
c) Cerablus Meslek Yüksekokulunda Türkçe Hazırlık Sınıfı olan programlar hariç olmak üzere tüm programlarda yer alan Türk dili derslerine uygulama dersi konulmasına ilişkin ve kataloga ders eklenmesi,
ilişkin 24.08.2021 tarih ve 2021/18 nolu Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

2. Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 10.09.2021 tarih ve 84907 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 16.09.2021 tarihli raporu incelenerek; Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci Kitapçığı’nın ekli şekliyle kabulüne,

3. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 22.09.2021 tarih ve 90745 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 23.09.2021 tarihli raporu incelenerek; Eğitim Bilimleri Matematik ve Fen Bilimleri Eğitim Anabilin Dalı Uzaktan Öğretim İlköğretim Matematik Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programına ek kontenjanla öğrenci alınması ve bu süreçte uygulanacak akademik takvime ilişkin 22.09.2021 tarih ve 16 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

4. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 20.09.2021 tarih ve 89149 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 23.09.2021 tarihli raporu incelenerek; Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası programların kontenjanlarının değiştirilmesi ve Optik Mühendisliği Enstitü Anabilim Dalı kataloguna ders eklenmesine ilişkin 06.09.2021 tarih ve 06 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

5. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürlüğü’nün 20.09.2021 tarih ve 89234 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 23.09.2021 tarihli raporu incelenerek; Türk Musikisi Devlet Konservatuarı bünyesindeki Müzikoloji Bölümü ile bu bölüm bünyesindeki Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalının kapatılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmasına,

6. Eğitim Komisyonu Başkanlığı’nın 08.10.2021 tarih ve 98272 sayılı yazısı uyarınca;

a) 27.09.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında izin verilen üniversitelerce uygulanacak Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar dikkate alınarak 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı I. yarıyılından itibaren Üniversitemiz bünyesinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılması, açılacak olan alanlara ilişkin Pedagojik Formasyon Birimi’nin 06.10.2021 tarih ve 01 nolu kararının ekli şekliyle kabulüne,

b) Üniversite Senatosunun 01.12.2015 tarih ve 17 nolu toplantısında kabul edilen “Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi”nin ekli şekliyle değiştirilmesine,

7. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 23.09.2021 tarih ve 90984 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 07.10.2021 tarihli raporu incelenerek; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı katalog değişikliğine ilişkin 21.09.2021 tarih ve 13 nolu Yüksekokul Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

oy birliğiyle karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu