Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 14.09.2021 tarih ve 15 nolu toplantı tutanağı

1. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 06.09.2021 tarih ve 82835 sayılı yazısı uyarınca; Üniversite Senatosunun 21.05.2019 tarih ve 07 nolu toplantısında; 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren bütünleme sınavına girecek öğrencilerin Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapmaları, Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapmayan öğrencilerin sınava alınmaması; Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapan ancak sınava girmeyen öğrencilerin final notlarının geçerli sayılması kararı alınmıştı.

Söz konusu bu kararın iptal edilerek, bütünleme sınavına girecek öğrencilerden “FF”, “FD”, “DD”, “DC” notu alanlar için bütünleme sınavı otomasyonunun doğrudan açılmasına; “CC” ve üzeri notlarını yükseltmek amacı ile bütünleme sınavına girecek öğrencilerin bizzat kendilerinin otomasyondan başvuru yapmalarına,

2. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 02.09.2021 tarih ve 81144 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 09.09.2021 tarihli raporu incelenerek; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu katalog değişikliğine ilişkin 17.06.2021 tarih ve 07 nolu Yüksekokul Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

3. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 13.09.2021 tarih ve 86484 sayılı yazısı uyarınca; 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi ders kayıtlarının 15.09.2021 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmasının uygun görülmesine,

4. Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün 13.09.2021 tarih ve 86360 sayılı yazısı uyarınca; 21.07.1999 tarih ve 23762 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”nin ekli şekliyle değiştirilmesinin uygun görülmesine,

5. 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak olan 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı ders kayıtlarının; DGS, yeni kayıt vb kayıtların devam etmesinden dolayı yaşanan yoğunluk nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için 27-29 Eylül 2021 tarihlerine kadar uzatılmasına,

oy birliğiyle karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu