Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 30.06.2021 tarih ve 11 nolu toplantı tutanağı

1. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 02.06.2021 tarih ve 48086 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 10.06.2021 tarihli raporu incelenerek;

a) Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programı seçmeli ders müfredatına eklenecek derslerin ekli şekliyle kabulüne,

b) “Film Tasarımı Disiplinlerarası Ana Sanat Dalı” açılarak bu Ana Sanat Dalı bünyesinde Film Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2. Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 08.06.2021 tarih ve 50342 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 10.06.2021 tarihli raporu incelenerek; Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ders müfredatı ve katalog değişikliğinin ekli şekliyle kabulüne,

3. Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 04.06.2021 tarih ve 48947 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 10.06.2021 tarihli raporu incelenerek; 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılından itibaren ders katalog değişikliğinin ekli şekliyle kabulüne,

4. Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın 17.06.2021 tarih ve 54092 sayılı yazısı uyarınca; Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 17.06.2021 tarihli raporu incelenerek; Hukuk Fakültesi ders kataloguna eklenecek KRY100 Kariyer Planlama Dersine ilişkin 14.06.2021 tarih ve 12 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

5. Afrin Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 03.06.2021 tarih ve 48533 sayılı yazısı uyarınca; Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 24.06.2021 tarihli raporu incelenerek;

a) Afrin Eğitim Fakültesi katalog değişikliğine ilişkin 17.05.2021 tarih ve 2021/07 nolu Fakülte Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,
b) Afrin Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümünde Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı (Arapça) Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

6. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 22.06.2021 tarih ve 55855 sayılı yazısı uyarınca; Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 24.06.2021 tarihli raporu incelenerek;

a) Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali İktisat Tezsiz II.Öğretim Yüksek Lisans Programı alım koşullarının ekli şekliyle değiştirilmesine,
b) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım (Disiplinlerarası) Anasanat Dalı bünyesinde Tekstil ve Moda Tasarımı (Disiplinlerarası) Tezli Yüksek Lisans Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,


7. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 17.06.2021 tarih ve 54088 sayılı yazısı uyarınca; Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 24.06.2021 tarihli raporu incelenerek; Mühendislik Fakültesi Gıda, Elektrik ve Fizik Mühendisliği Bölümleri katalog değişikliklerine ilişkin 15.06.2021 tarih ve 06 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

8. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 21.06.2021 tarih ve 55563 sayılı yazısı uyarınca; Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 24.06.2021 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) Programı ders kataloguna KRY100 Kariyer Planlama (0-2)1 AKTS 1 dersinin eklenmesine ilişkin 17.06.2021 tarih ve 08 nolu Yüksekokul Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

9. İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 23.06.2021 tarih ve 55522 sayılı yazısı uyarınca; Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 24.06.2021 tarihli raporu incelenerek; İlahiyat Fakültesi katalog değişikliklerine ilişkin 10.06.2021 tarih ve 02 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

10. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 24.06.2021 tarih ve 56624 sayılı yazısı uyarınca; “Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu ve Endüstri Arasında Yürütülecek Araştırma Projeleri Yönergesi”nin ekli şekliyle kabulüne,

11. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 22.06.2021 tarih ve 55001 sayılı yazısı uyarınca; Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalının Dönem 6 Aile Hekimliği dönemine iki haftalık staj olarak eklenmesi ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı staj süresinin 4 hafta olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 16.06.2021 tarih ve 05 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,


oy birliğiyle karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu