Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 29.04.2021 tarih ve 08 nolu toplantı tutanağı

1. Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 01.04.2021 tarihli raporu incelenerek; 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğretim süresinin 14 hafta olarak değiştirilmesinin uygun görülmesine,

2. a) “Gaziantep Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAÜNDAM)” açılmasının uygun görülmesine,

b) “Gaziantep Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAÜNDAM) Yönetmeliği”nin ekli şekliyle uygun görülmesine,

ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmasına,

3. a) 03.03.1997 tarihinde kurulması Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca uygun görülen “Gaziantep Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi (GÜKAMER)” nin kapatılarak yerine “Gaziantep Üniversitesi Aile Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜAMER)” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

b) 29.05.1997 tarih ve 23003 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gaziantep Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği (GÜKAMER)” in kaldırılmasına; “Gaziantep Üniversitesi Aile Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği (GÜAMER)” nin ekli şekliyle kabulüne,

4. a) “Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

b) “Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği”nin ekli şekliyle kabulüne,

5. “Gaziantep Üniversitesi Solunum Hastalıkları ve Cerrahisi Uygulama ve Araştırma Merkezi-İleri Düzey Eğitim ve Araştırma Laboratuvarı (TIPİDEAL) Yönergesi”nin ekli şekliyle kabulüne,

6. a) Üniversitemiz bünyesinde “Gaziantep Üniversitesi Böbrek Nakili Okulu” açılmasının uygun görülmesine,

b) “Gaziantep Üniversitesi Böbrek Nakili Okulu Yönergesi”nin ekli şekliyle kabulüne,

7. Üniversite Senatosunun 12.01.2021 tarih ve 02 nolu toplantısında kapatılması uygun görülen “Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü” nün, Üniversite Senatosunun 15.09.2020 tarih ve 20 nolu toplantısında kabul edilen “Gaziantep Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Yönergesi”nin yürürlükten kaldırılmasına,

8. Göç Enstitüsü Müdürlüğü’nün 06.04.2021 tarih ve 33028 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 08.04.2021 tarihli raporu incelenerek; Göç Enstitüsü Disiplinlerarası Göç Çalışmaları Anabilim Dalı bünyesinde “Göç Çalışmaları Doktora Programı” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

9. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 05.04.2021 tarih ve 31867 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 08.04.2021 tarihli raporu incelenerek; Fen Bilimleri Enstitüsü;

a) Biyokimya Bilimi ve Teknolojisi Disiplinlerarası Anabilim Dalı bünyesinde “Biyokimya Bilimi ve Teknolojisi Türkçe Tezli Yüksek Lisans Programı” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,
b) 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı I. yarıyılı itibari ile lisansüstü programlara başvuru koşullarının değiştirilmesine ilişkin 29.03.2021 tarih ve 03 nolu Enstitü Kurul kararının 4. Maddesinin ekli şekliyle kabulüne,

10. İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 09.04.2021 tarih ve 34377 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 22.04.2021 tarihli raporu incelenerek; İlahiyat Fakültesi “Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü”nde “Mantık Anabilim Dalı” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

11. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 26.04.2021 tarih ve 38035 sayılı yazısı uyarınca; Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili ve Eğitimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı ve Eğitim Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına 2021-2022Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi için 50 (elli)şer öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

12. Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 01.04.2021 tarih ve 31715 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 08.04.2021 tarihli raporu incelenerek;

a) “Gaziantep Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulmasının uygun görülmesine,
b) “Gaziantep Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği”nin ekli şekliyle kabulüne,

13. a) “Gaziantep Üniversitesi Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUTEM) Proje Temelli İş Birliği Programı (PROTİP) Yönergesi”nin ekli şekliyle kabulüne,
b) “Gaziantep Üniversitesi Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUTEM) Nitelikli Araştırmacı İnsan Gücünün Yetiştirilmesi Yönergesi”nin ekli şekliyle kabulüne,

14. Kalite Güvence Birimi’nin 27.04.2021 tarih ve 38358 sayılı yazısı uyarınca; “2020 Kurum İç Değerlendirme Raporu” ve “Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Katkı Politikası”nın ekli şekliyle kabulüne,

15. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 28.04.2021 tarih ve 39013 sayılı yazısı uyarınca; Tıp Fakültesi Dönem IV ve Dönem V öğrencilerinin eğitiminin 29.04.2021 Perşembe saat: 19.00-17.05.2021 Pazartesi saat: 05.00’a kadar uzaktan yürütülmesinin uygun görülmesine,

16. “Siirt Üniversitesi Fıstık Uygulama ve Araştırma Merkezi-Siirt Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi Ortaklık Protokolü”nün ekli şekliyle kabulüne,


oy birliğiyle karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu