Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 02.04.2021 tarih ve 07 nolu toplantı tutanağı

1. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 26.02.2021 tarih ve 19973 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 11.03.2021 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsünün 16.02.2021 tarih ve 02 nolu Enstitü Kurul kararıyla önerilen,

a) Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı alım koşullarının ekli şekliyle değiştirilmesine,
b) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı alım koşullarının ekli şekliyle değiştirilmesine,
c) “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı” bünyesindeki “Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Tezli Yüksek Lisans Programı” adının “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı” olarak değiştirilmesinin; programdaki mevcut öğrencilerin aktarımlarının yapılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 24.03.2021 tarih ve 29102 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 25.03.2021 tarihli raporu incelenerek; Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde;

a) “Disiplinlerarası Sağlıkta Simülasyon Anabilim Dalı” ve bu anabilim dalı bünyesinde “Sağlıkta Simülasyon I.Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı” açılmasının,
b) “Disiplinlerarası Perfüzyon Teknikleri Anabilim Dalı” ve bu anabilim dalı bünyesinde “Perfüzyon Teknikleri I.Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı” açılmasının,
c) “Disiplinlerarası Podoloji I.Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı” açılmasının,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

3. Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 17.03.2021 tarih ve 26939 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 25.03.2021 tarihli raporu incelenerek; Gaziantep Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesinde “Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

4. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 12.03.2021 tarih ve 25050 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 25.03.2021 tarihli raporu incelenerek; Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümüne 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında 25 öğrenci ( 15 TC uyruklu, 10 yabancı uyruklu) alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

5. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 15.03.2021 tarih ve 25934 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 25.03.2021 tarihli raporu incelenerek; Naci Topçuğlu Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Programına 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında 30 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

6. İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 31.03.2021 tarih ve 31321 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 01.04.2021 tarihli raporu incelenerek; İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında 50 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

7. Göç Enstitüsü Müdürlüğü’nün 01.04.2021 tarih ve 31482 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 01.04.2021 tarihli raporu incelenerek; Göç Enstitüsü bünyesinde;

a) “Disiplinlerarası Göç ve Güvenlik Stratejileri Anabilim Dalı” ile bu anabilim dalı bünyesinde “Göç ve Güvenlik Stratejileri Tezli Yüksek Lisans Programı”, “Göç ve Güvenlik Stratejileri Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Programı” açılmasının,
b) “Disiplinlerarası Göçmen Eğitimi Politikaları ve Araştırmaları Anabilim Dalı” ile bu anabilim dalı bünyesinde “Göçmen Eğitimi Politikaları ve Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı” açılmasının,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

8. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 01.04.2021 tarih ve 31701 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 01.04.2021 tarihli raporu incelenerek; Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde;

a) Eğitim Bilimleri Enstitü Anabilim Dalı bünyesinde;
- “Eğitim Programları ve Öğretim Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” açılmasının,
- “Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” açılmasının,
- “Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Tezli Yüksek Lisans Programı” açılmasının,
b) Temel Eğitim Enstitü Anabilim Dalı bünyesinde “Sınıf Eğitimi Doktora Programı” açılmasının,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

9. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 30.03.2021 tarih ve 30681 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 01.04.2021 tarihli raporu incelenerek; Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitü Anabilim Dalı bünyesinde “Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

10. Üniversite Senatosunun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında Üniversitemize geçici devri yapılan eski Zirve Üniversitesinin bulunduğu yerleşkeye “Gaziantep Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi” adının verilmesi uygun görülmüştü. Söz konusu kararın iptal edilerek, Koordinatörlüğün kaldırılmasına,

11. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 15.03.2021 tarih ve 25566 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 01.04.2021 tarihli raporu incelenerek; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki “Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü” adının “Uluslararası İlişkiler Bölümü” olarak değiştirilmesinin uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

12. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 15.03.2021 tarih ve 32317 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 01.04.2021 tarihli raporu incelenerek; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programına 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında 30 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

13. Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki “Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü” ve İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki “Uluslararası İlişkiler Bölümü”nün tek bir çatı altında “Uluslararası İlişkiler Bölümü” adıyla toplanması amacıyla; İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki “Uluslararası İlişkiler Bölümü”nün kapatılarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine devredilmesinin; mevcut akademik personelin kadro ve pozisyonları ile birlikte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesine aktarılmasının kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,


oy birliğiyle karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu