Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 15.03.2021 tarih ve 06 nolu toplantı tutanağı

1. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminin 10.02.2021 tarih ve 13788 sayılı yazısı uyarınca; Üniversite Senatosunun 25.06.2019 tarih ve 09 nolu toplantısında kabul edilen “Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi”nin ekli şekliyle değiştirilerek kabulüne,

2. “Gaziantep Üniversitesi Bilimsel, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Etkinliklerin Düzenlenmesi ve Yürütülmesi Hakkında Yönerge”nin ekli şekliyle kabulüne,

3. “Gaziantep Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Yönergesi” nin ekli şekliyle kabulüne,

4. Üniversite Senatosunun 08.12.2009 tarih ve 21 nolu toplantısında kabul edilen “Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi”nin kaldırılarak, yerine “Gaziantep Üniversitesi Ders Dışı Serbest Zaman Öğrenci Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Öğrenci Kulüpleri Hakkında Yönerge”nin ekli şekliyle kabulüne,

5. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’nın 03.03.2021 tarih ve 22035 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 04.03.2021 tarihli raporu incelenerek; Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü altında “Halı Tasarımı Anasanat Dalı” ve “Halı Tasarımı Programı” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

6. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 10.03.2021 tarih ve 24041 sayılı yazısı uyarınca;

a) “Gaziantep Üniversitesi Fitoterapi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,
b) “Gaziantep Üniversitesi Fitoterapi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği”nin ekli şekliyle kabulüne,

7. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 09.03.2021 tarih ve 24405 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 11.03.2021 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Arkeoloji Anabilim Dalı Doktora Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

8. Üniversite Yönetim Kurulu üyeliği dolan Prof.Dr. M.Avni Gökalp’in yerine 2547 sayılı Kanunun 15/a maddesi uyarınca; Prof.Dr.Orhan Özgöztaşı’nın seçilmesinin uygun görülmesine,

oy birliğiyle karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu