Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 12.01.2021 tarih ve 02 nolu toplantı tutanağı

1. Cerablus Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 30.12.2020 tarih ve 59505 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 07.01.2021 tarihli raporu incelenerek; Cerablus Meslek Yüksekokulu,

a) “Hasta Bakım Hizmetleri Teknikerliği (Arapça) Programı” adının “Hemşirelik Önlisans Programı” olarak değiştirilmesine,
b) “Ebe Yardımcılığı Programı” adının “Ebelik Önlisans Programı” olarak değiştirilmesine,

ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmasına,

2. Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 07.01.2021 tarihli raporu incelenerek; Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından önerilen Kariyer Planlama dersinin Üniversitelerde zorunlu okutulmasına dair yazı gereğince;

a) KRY100 Kariyer Planlama (0-2) 1 AKTS 1; KRY100 Career Planning (0-2) 1 AKTS (İngilizce programlar için) olmasına,
b) 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren tüm önlisans ve lisans programlarının kataloglarının 1. sınıf 2. yarıyılına ortak zorunlu ders olarak eklenmesine,
c) Bu dersin ders yüküne sayılmamasına,
d) Dersin içeriğinin ve işleyişinin Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlen doğrultuda yürütülmesine,
e) 02.09.2014 tarih ve 13 nolu Senato kararının 24. Maddesi ile zorunlu okutulan “İNF 398 Etkinliklere Katılım ve İNF 297 Etkinliklere Katılım” dersinin 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren tüm birimlerin kataloglarından çıkarılmasına, bu dersi alıp başarısız olan öğrencilerin KRY100 Kariyer Planlama dersini almasına,

3. Üniversite Senatosunun 25.01.2020 tarih ve 02 nolu toplantısında oluşturulan; Üniversitemizin yurtiçi/yurtdışı üniversiteler ve kurum/kuruluşlarla yapacağı tüm protokollerin bir komisyon tarafından incelenmesine ve bu komisyonun aşağıdaki üyelerden oluşturulmasına;

- Prof.Dr. Ayşe BALAT - Rektör Yardımcısı (Başkan)
- Prof.Dr. Emine KOBAN - Hukuk Fakültesi Dekanı (Üye)
- Dr.Öğr.Üyesi Bayram ÖZBEY - Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
- İbrahim SATIL - Hukuk Müşaviri (Üye)
- Bekir HÖBEK - Strateji Dairesi Başkanı (Üye)

4. Üniversite Senatosunun 12.11.2019 tarih ve 16 nolu toplantısında tüm uluslararası birimlerin tek bir çatı altında toplanması amacıyla Rektörlüğe bağlı olarak "Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü" kurulması uygun görülmüştü. Ancak, birimlerin birbirinden farklı finansal işleyiş ve kaynaklara sahip olması, her birimin kendi yönergesi ile yönetiliyor olması nedeniyle, koordinatörlük sisteminin istenilen faydayı sağlamadığı, tersine birim çalışanlarının performansını olumsuz yönde etkilediği gözlemlenmiştir.

Bu nedenlerle; Üniversitemizin uluslararası niteliğinin artması, daha etkin temsil edilmesi ve bilim dünyasında tanınırlığına yönelik faaliyetlerin ivme kazanması için birimlerin birbirinden bağımsız ancak eşgüdüm içerisinde kendi yönergesiyle çalışmaya devam etmesinin uygun görülmesine; Üniversite Senatosunun 12.11.2019 tarih ve 16 nolu toplantısında alınan 6 nolu kararın iptaline,

oy birliğiyle karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu