Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 20.10.2020 tarih ve 22 nolu toplantı tutanağı

1. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 04.08.2020 tarih ve 35883 sayılı yazısı uyarınca; Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümünde 2020-2021Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren verilecek seçmeli derslere ilişkin 27.07.2020 tarih ve 05 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

2. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 28.09.2020 tarih ve 44207 sayılı yazısı uyarınca; Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü kataloguna ilişkin 24.09.2020 tarih ve 61 nolu Fakülte Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

3. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 29.09.2020 tarih ve 44438 sayılı yazısı uyarınca; Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi çift anadal yandal katalog değişikliğine ilişkin 21.09.2020 tarih ve 59 nolu Fakülte Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

4. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 01.10.2020 tarih ve 44872 sayılı yazısı uyarınca; Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü katalogunda yer alan FEL319 XVIII.Yüzyıl Felsefesi dersinin kodunun değiştirilmesine ilişkin 29.09.2020 tarih ve 63 nolu Fakülte Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

5. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 24.09.2020 tarih ve 43667 sayılı yazısı uyarınca; Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Enstitü Anabilim Dalı ders kataloguna eklenecek derslere ilişkin 15.09.2020 tarih ve 10 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

6. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 15.09.2020 tarih ve 41934 sayılı yazısı uyarınca; Sosyal Bilimler Enstitüsünün 28.08.2020 tarih ve 07 nolu Enstitü Kurul kararı ile önerilen;

a) Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programları katalog değişikliğinin ekli şekliyle kabulüne,
b) Ekonomi Hukuku Anabilim Dalı Ekonomi Hukuku II.Öğretim Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları kataloguna ekli listedeki derslerin eklenmesine,

7. Cerablus Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 19.10.2020 tarih ve 47714 sayılı yazısı uyarınca; Üniversitemizin Suriye’deki birimlerinde ekte içeriği belirtilen “ASOZ001 Medeniyet ve İktisat (2-0)2 AKTS:2” dersinin güz döneminde; “ASOZ002 Din ve Toplum (2-0)2 AKTS:2” dersinin bahar döneminde ortak zorunlu ders olarak okutulması ve bu derslerin dönem ders yükü kredisinden sayılmaması ve ASOZ001 Medeniyet ve İktisat dersinin 2020-2021 ders yılı güz döneminde birinci sınıf öğrencilerinin ders yüküne öğrenci işleri tarafından eklenmesi, 2020 yılı öncesi girişli öğrencilerin bu dersten muaf tutulmasının uygun görülmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu