Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 28.08.2020 tarih ve 19 nolu toplantı tutanağı

1. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 03.07.2020 tarih ve 30673 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 27.08.2020 tarihli raporu incelenerek; Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü katalog değişikliğinin ekli şekliyle kabulüne,

2. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 19.08.2020 tarih ve 37974 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 27.08.2020 tarihli raporu incelenerek; Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü katalog değişikliğinin ekli şekliyle kabulüne,

3. İletişim Fakültesi Dekanlığı’nın 24.07.2020 tarih ve 34862 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 27.08.2020 tarihli raporu incelenerek; İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü kataloguna ilişkin 24.07.2020 tarih ve 07 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

4. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 24.07.2020 tarih ve 34818 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 27.08.2020 tarihli raporu incelenerek; Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü kataloguna eklenecek derse ilişkin 23.07.2020 tarih ve 07 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

5. El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 18.08.2020 tarih ve 37826 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 27.08.2020 tarihli raporu incelenerek; El Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü katalogunun ekli şekliyle kabulüne,

6. El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 24.08.2020 tarih ve 38448 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 27.08.2020 tarihli raporu incelenerek; El Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat, İşletme ve Uluslararası Ticaret programları kataloglarının ekli şekliyle kabulüne,

7. Afrin Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 18.08.2020 tarih ve 37801 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 27.08.2020 tarihli raporu incelenerek; Afrin Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı kataloglarının ekli şekliyle kabulüne,

8. Afrin Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 25.08.2020 tarih ve 38604 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 27.08.2020 tarihli raporu incelenerek; Afrin Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı kataloglarının ekli şekliyle kabulüne,

9. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 07.07.2020 tarih ve 31288 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 27.08.2020 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsü katalog değişikliklerine ilişkin 26.06.2020 tarih ve 05 nolu kararın 1., 2. ve 3. Maddesinin ekli şekliyle kabulüne,

10. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 27.07.2020 tarih ve 35132 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 27.08.2020 tarihli raporu incelenerek; Fen Bilimleri Enstitüsü; Gıda Mühendisliği Enstitü Anabilim Dalı katalog değişikliğine ilişkin 09.07.2020 tarih ve 07 nolu Enstitü Kurul kararının 2. Maddesinin ekli şekliyle kabulüne,

11. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 23.06.2020 tarih ve 28445 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 27.08.2020 tarihli raporu incelenerek; Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri Enstitü Anabilim Dalı kataloguna ilişkin 19.06.2020 tarih ve 06 nolu Enstitü Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

12. Pandemiden dolayı Enstitülerin 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı I. yarıyılında öğrenci alımlarına ilişkin 26.08.2020 tarihli Enstitü Müdürleri kararının ekli şekliyle kabulüne,

13. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 27.08.2020 tarih ve 39057 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 27.08.2020 tarihli raporu incelenerek; 28 Nisan 2016 tarihli YÖK “Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği”nin 5. Maddesi dikkate alınarak; 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı I. yarıyılında adayların başvuru yapabilme ve mağduriyetlerini önleme açısından 70 ALES puanının kabul edilmesinin uygun görülmesine,

14. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürlüğü’nün 27.08.2020 tarih ve 39183 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 27.08.2020 tarihli raporu incelenerek; Türk Musikisi Devlet Konservatuarının 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı ders kataloguna ilişkin 26.08.2020 tarih ve 04 nolu Yüksekokul Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

15. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürlüğü’nün 27.08.2020 tarih ve 39185 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 27.08.2020 tarihli raporu incelenerek; Türk Musikisi Devlet Konservatuarının 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı pandemi sürecindeki olumsuzluklar ve müracaat sayısındaki yoğunluk nedeniyle özel yetenek sınavlarının online yapılmasına ilişkin 27.08.2020 tarih ve 27 (mükerrer) nolu Yüksekokul Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

16. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 03.07.2020 tarih ve 30814 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 27.08.2020 tarihli raporu incelenerek; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu kataloguna eklenecek TBS014 Hesaplama Araç ve Programları (2-0)2 AKTS:2 dersine ilişkin 30.06.2020 tarih ve 15 nolu Yüksekokul Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

17. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 17.07.2020 tarih ve 33621 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 27.08.2020 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu;

a) Çocuk Gelişimi Uzaktan Öğretim Önlisans Programı ders katalogunun ekli şekliyle kabulüne,
b) “Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Eğitim Protokolü”nün ekli şekliyle kabulüne,
c) “Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) Ön Lisans Programı Uygulamalı Dersler Yönergesi”nin ekli şekliyle kabulüne,

18. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 14.07.2020 tarih ve 32630 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 27.08.2020 tarihli raporu incelenerek; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu katalogunun ekli şekliyle kabulüne,

19. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 27.08.2020 tarih ve 39163 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 27.08.2020 tarihli raporu incelenerek; Üniversite Senatosunun 07.05.2020 tarih ve 12 nolu toplantısında kabul edilen Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Önlisans, Lisans Akademik Takvimi’nin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının pandemi nedeniyle eğitim-öğretimin 01 Ekim 2020 tarihinden önce başlatılmaması talimatı üzerine ekli şekliyle değiştirilmesine,

20. Araban Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 28.08.2020 tarih ve 39270 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 27.08.2020 tarihli raporu incelenerek; Araban Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, Çocuk Gelişimi Programı katalogunun ekli şekliyle kabulüne,

21. Ülkemizde ve dünyada halen etkin bir şekilde yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimizin sağlıklarının olumsuz etkilenmemesi ve eğitim-öğretimin aksamadan etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde tüm programlarımızda eğitim-öğretime online devam edilmesine karar verilmiş olup;

- Ara sınavlar ve benzeri etkinlikler ilgili programın öğrenme kazanımları ve sonraki süreçte yaşanabilecek ihtilaflar ve denetlemeler de göz önünde bulundurularak hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler doğrultusunda online yapılmak durumundadır. Bu süreçte yapılan ara sınavların dersin ham başarı notuna etkisi 30, final sınavının etkisi ise 70 olacaktır. Online yapılacak sınavların test, klasik, ödev, vb. nasıl yapılacağına; canlı gözetmen kullanılıp kullanılmayacağına dersi veren ilgili öğretim üyesi karar verecektir.
- Tıp Fakültesi 1, 2 ve 3’üncü sınıflar online eğitim; 4, 5 ve 6’ıncı sınıflar ise yüz yüze örgün eğitim yapacaklardır.
- Diş Hekimliği Fakültesinde 1, 2 ve 3’üncü sınıflar tümüyle online eğitim; 4 ve 5’inci sınıflarda teorik dersler online, uygulamalar ise yüz yüze eğitim ile yapılacaktır.
- Mühendislik Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültelerinde uygulamalı mühendislik dersi (intörn) ilgili işletme, kurum, kuruluş, vb yerlerde yüz yüze yapılmaya devam edilecektir.
- Tüm programlarda uygulamalı derslerin uygulama kısımlarının yüz yüze veya online mı olacağına dersi veren ilgili öğretim elemanı karar verecektir. Ancak dersin uygulamasının online yapılamayıp yüz yüze yapılması zorunlu olduğu durumlarda derslerin uygulama kısımları 14 Aralık 2020 tarihinden sonra güz dönemi finalleri başlayana kadar ilgili binalarda gerekli her türlü tedbir alındıktan sonra yüz yüze yapılabilecek; bölüm başkanlıkları tarafından bu konuda gerekli tüm düzenlemeler yapılacak ve tedbirler alınacaktır.


22. Ülkemizde yaşanan pandemi nedeni ile Üniversitemizde 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz ve Bahar yarıyıllarında eğitim-öğretim süresinin 14 hafta (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu hariç) olarak uygulanmasının uygun görülmesine,

23. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 27.08.2020 tarih ve 39150 sayılı yazısı uyarınca; Tıp Fakültesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Akademik Takviminin ekli şekliyle kabulüne,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu