Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 02.07.2020 tarih ve 16 nolu toplantı tutanağı
Yaşanan pandemi sürecinden dolayı sadece 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılına mahsus olmak üzere; Üniversitemiz önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin yaz okulunda 9 kredi ile sınırlı kalmak ve kayıtlı oldukları bölüm başkanlıkları tarafından uygun görülmesi şartıyla kriterleri sağlayan farklı yükseköğretim kurumlarından da eş zamanlı online ders (uygulamalı dersler hariç) alabilmelerine; Üniversitemiz önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin; mezun/intörn olabilmesi için sadece başarısız (NA ve alınmamış dersler hariç) oldukları bir dersi kalmış ise; öğrencilere başarısız oldukları bu ders için 2020 yaz okulu sonunda doğrudan başarı (harf) notu olarak değerlendirilecek şekilde tek ders sınavı hakkı verilmesine ve bu sınavın 17.09.2020 tarihinde yapılmasına; Üniversitemizin tüm önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin (Mühendislik Fakültesi Bölümleri ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü lisans programlarına kayıtlı öğrenciler hariç) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz dönemi sonu itibari ile normal ders yüküne ilaveten bir ders daha aldığı takdirde mezun olabilecek durumda ise, bu dersi ilgili birim yönetim kurulu kararı ile alabilmelerine; Mühendislik Fakültesi Bölümleri ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin ise, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde intörn olabilecekse 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz döneminde normal ders yüküne ilaveten bir ders daha -yine ilgili birim yönetim kurulu kararı ile- alabilmesine; 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar dönemleri ile sınırlı kalmak şartıyla Mühendislik Fakültesi Bölümleri ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin 29.05.2018 tarih ve 10 nolu Üniversitemiz Senato kararında belirtilen derslere ilaveten bir ders daha intörn dersi ile birlikte alabilmelerine;

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu