Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 21.05.2020 tarih ve 13 nolu toplantı tutanağı

1. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 06.05.2020 tarih ve 22103 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 20.05.2020 tarihli raporu incelenerek; Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 2020-2021 I. döneminden itibaren uygulanacak olan kataloga ilişkin 29.04.2020 tarih ve 06 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

2. Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 14.04.2020 tarih ve 20128 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 20.05.2020 tarihli raporu incelenerek; Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan Psikoloji Bölümüne öğrenci alınması durumunda Gaziantep Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü PDR Anabilim Dalı ve Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından gerekli eğitim-öğretim desteğinin sağlanmasına,

3. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 13.05.2020 tarih ve 20128 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 20.05.2020 tarihli raporu incelenerek; Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü katalog değişikliğine ilişkin 10.05.2020 tarih ve 32 nolu Fakülte Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

4. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 08.05.2020 tarih ve 22494 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 20.05.2020 tarihli raporu incelenerek; Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tezli-Tezsiz-Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans ve Doktora Programları katalog değişikliğine ilişkin 07.05.2020 tarih ve 08 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

5. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 27.04.2020 tarih ve 21285 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 20.05.2020 tarihli raporu incelenerek; Eğitim Bilimleri Enstitüsü alım koşullarının değiştirilmesi ile Temel Eğitim Enstitü Anabilim Dalı, Eğitim Bilimleri Enstitü Anabilim Dalı, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Enstitü Anabilim Dalı Programları katalog değişikliğine ilişkin 27.04.2020 tarih ve 07 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

6. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 30.04.2020 tarih ve 21779 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 20.05.2020 tarihli raporu incelenerek; Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin eğitimlerinin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanması ve ara sınav tarihlerine ilişkin 28.04.2020 tarih ve 08 nolu Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

7. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün 16.03.2020 tarih ve 16343 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 20.05.2020 tarihli raporu incelenerek; 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı II. yarıyılında uzaktan eğitim yolu ile yürütülen programlara ait sınav takvimine ilişkin 05.03.2020 tarih ve 02 nolu Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,


8. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.03.2020 tarih ve 22490 sayılı yazısı uyarınca; 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla, Yükseköğretim kurumları örgün eğitimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde yürüttükleri eğitim ve öğretim faaliyetlerini uzaktan öğretim yolu ile sürdürüp dönemin kapatılabileceğine karar verilmiştir.
Yarıyıl derslerin örgün eğitimle yapıldığı ilk beş haftalık dönemde derse hiç devam etmemiş öğrencilere NA notu verilmesine,
Derslerin online yapıldığı pandemi sürecinde öğrencilerin devam durumlarının ilgili öğretim elemanı tarafından değerlendirilmesine,

9. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 15.05.2020 tarih ve 23245 sayılı yazısı uyarınca; Türkçe ve İngilizce Tıp Programı Dönem IV ve Dönem V öğrencilerinin staj sınav takvimi ve yoğunlaştırılmış staj pratik eğitim programına ilişkin 15.05.2020 tarih ve 04 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,


oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu