Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 28.04.2020 tarih ve 11 nolu toplantı tutanağı

1. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’nın 08.04.2020 tarih ve 19724 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 22.04.2020 tarihli raporu incelenerek; ÖSYM 2020 yılı YKS Kılavuzunda Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi koşullar kısmına (bakınızlar) ekteki 14 ile 87 bk ile birlikte aşağıdaki maddenin eklenmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

“bk.14 “Bu programda başarılı olabilmek için elleri ve parmakları ustalıkla kullanabilme önemlidir.”
“bk. 87 “Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.”
“bk…”Hepatit (A, B, C) durumunu gösteren sağlık raporu alınması gerekir.”
2. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 03.04.2020 tarih ve 19279 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 22.04.2020 tarihli raporu incelenerek; Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans ile Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı İngiliz Dili ve Eğitimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi için 50’şer öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

3. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 14.02.2020 tarih ve 9852 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 22.04.2020 tarihli raporu incelenerek; Mühendislik Fakültesi Metalurji-Malzeme Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği Bölümleri katalog değişikliklerine ilişkin 11.02.2020 tarih ve 04 nolu Fakülte Kurul kararının 7. ve 10. Maddesinin ekli şekliyle kabulüne,

4. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 24.02.2020 tarih ve 11697 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 22.04.2020 tarihli raporu incelenerek; Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Biyokimya Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı katalog değişikliklerine ilişkin 20.02.2020 tarih ve 03 nolu Enstitü Kurul kararının 4., 5. ve 6. Maddesinin ekli şekliyle kabulüne,

5. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 09.03.2020 tarih ve 14854 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 22.04.2020 tarihli raporu incelenerek; Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitü Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı katalog değişikliklerine ilişkin 06.03.2020 tarih ve 04 nolu Enstitü Kurul kararının 10. Maddesinin ekli şekliyle kabulüne,

6. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 22.04.2020 tarih ve 20987 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 22.04.2020 tarihli raporu incelenerek; Sağlık Bilimleri Enstitüsü Endodonti Anabilim Dalı ortak doktora programı lisansüstü ders kataloguna ilişkin 27.01.2020 tarih ve 2020/01 nolu Enstitü Kurul kararının 9. maddesinin ekli şekliyle kabulüne,

7. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 22.04.2020 tarih ve 20988 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 22.04.2020 tarihli raporu incelenerek; Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Anabilim Dalı Doktora Programı katalog değişikliğine ilişkin 27.01.2020 tarih ve 2020/01 nolu Enstitü Kurul kararının 5., 6. ve 7. maddesinin ekli şekliyle kabulüne,


8. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 22.04.2020 tarih ve 20989 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 22.04.2020 tarihli raporu incelenerek; Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalları lisansüstü ders kataloglarında yer alan ***599 Yüksek Lisans Tezi ve ***Doktora Tezi derslerinin kredi değerlerinin değiştirilmesine ilişkin 27.01.2020 tarih ve 2020/01 nolu Enstitü Kurul kararının 11. maddesinin ekli şekliyle kabulüne,

9. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 22.04.2020 tarih ve 20990 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 22.04.2020 tarihli raporu incelenerek; Sağlık Bilimleri Enstitüsü Solunum Biyolojisi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı katalog değişikliğine ilişkin 27.01.2020 tarih ve 2020/01 nolu Enstitü Kurul kararının 1. maddesinin ekli şekliyle kabulüne,

10. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 22.04.2020 tarih ve 20991 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 22.04.2020 tarihli raporu incelenerek; Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalı katalog değişikliğine ilişkin 27.01.2020 tarih ve 2020/01 nolu Enstitü Kurul kararının 8. maddesinin ekli şekliyle kabulüne,

11. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 21.04.2020 tarih ve 20915 sayılı yazısı uyarınca; Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programına, Turizm İşletmeciliği Uzaktan Eğitim Programına ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Eğitim Programına 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı I. yarıyılı için 50’şer öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

12. Cerablus Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 26.04.2020 tarih ve 21163 sayılı yazısı uyarınca; Cerablus Meslek Yüksekokulu ders katalogunun ekli şekliyle kabulüne,

13. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’nın 17.04.2020 tarih ve 20644 sayılı yazısı uyarınca; Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr. Metin Güngörmüş’ün 2547 sayılı Kanunun 53/E maddesi uyarınca Geçici Disiplin Kurulunun Prof.Dr.Tuncay Demiryürek, Prof.Dr.Necmettin Yazıcı, Prof.Dr.Mehmet Tarakçıoğlu, Prof.Dr.Atilla Ahmet Uğur, Prof.Dr.Osman Erkmen’den oluşturulmasına,

14. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 28.04.2020 tarih ve 21420 sayılı yazısı uyarınca; COVİD-19 salgını nedeniyle 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak koşuluyla Tıp Fakültesi İntörn hekimlerinin mağduriyet yaşamamalarına ilişkin 28.04.2020 tarih ve 2 nolu Fakülte Kurul Kararının ekli şekliyle kabulüne,

15. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 28.04.2020 tarih ve 21433 sayılı yazısı uyarınca; Üniversite Senatosunun 21.04.2020 tarih ve 2020/10-1 nolu kararına istinaden güncellenen Tıp Fakültesi 2019-2020 Akademik Takviminin ekli şekliyle kabulüne,

16. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 28.04.2020 tarih ve 21419 sayılı yazısı uyarınca; COVİD-19 salgını nedeniyle 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak koşuluyla pratik derslerin değerlendirilmesi ve ders baraj sistemlerine ilişkin 28.04.2020 tarih ve 3 nolu Fakülte Kurul Kararının ekli şekliyle kabulüne,


oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu