Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 21.04.2020 tarih ve 10 nolu toplantı tutanağı

1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilen 19.03.2020 tarih ve E.22490 sayılı yazısında bildirildiği üzere "2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla", Yükseköğretim kurumları örgün eğitimde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde yürüttükleri eğitim ve öğretim faaliyetlerini uzaktan öğretim yoluyla sürdürebileceklerine karar vermiştir. Sınavlar ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hususlar ise ihtilaflar ve denetlemeler de göz önünde bulundurularak yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca belirlenen "hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler" doğrultusunda yürütülmesine karar vermiştir. Bu kapsamda; 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı Akademik Takvimi yürürlükte olup, takvimde belirtildiği üzere 22 Mayıs 2020 tarihinde kesilecek olan derslerin tarihi Uzaktan Eğitim Programı öncesi 1 haftalık eğitime ara verilmesinden dolayı 02 Haziran 2020’ye uzatılmıştır. Pandemi sürecinin uzayabileceği öngörülerek bu tarihte tüm derslerin bitmiş ve bu tarihe kadar zorunlu olan en az bir ara sınavın yapılmış olması (online sınav, proje, ödev vb.) ve 08-19 Haziran 2020 tarihleri arasında da final sınavlarının tamamlanıp ders harf notlarının öğrenci sistemine girilmesi gerekmektedir. Bu yeni düzenlemeye göre, bütünleme sınavları 29 Haziran 2020 ile 01 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu nedenle, birim akademik kurullarının bu süreçleri sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için gerekli önlemleri alarak adımları atmalarına; dönem sonu harf notları belirlenirken, ara sınavın yüzdelik dilimi 30 ve final sınavının yüzdelik dilimi 70 olarak alınmasına,

2. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulunun 20.03.2020 tarih ve 17627 sayılı yazıları uyarınca;

a) Yüksekokullarında bulunan programlarla ilgili katalogun ekli şekliyle kabulüne,
b) “Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu İşyeri Eğitimi Uygulama Yönergesi”nin ekli şekliyle değiştirilmesine,

3. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 21.04.2020 tarih ve 20923 sayılı yazıları uyarınca; 14.04.2020 tarih ve 04 nolu Enstitü Kurul Kararı ile önerilen,
a) İktisat Anabilim Dalı İktisat doktora programına öğrenci kabul koşullarının ekli şekliyle değiştirilmesine,
b) Arkeoloji Anabilim Dalı ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi tezli-tezsiz I. ve II. öğretim yüksek lisans programları katolog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu