Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 07.04.2020 tarih ve 09 nolu toplantı tutanağı

1. Ülkemizde ve dünyada yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle Üniversitemizde eğitim-öğretimin aksamaması ve olabildiğince etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla uzaktan eğitime geçmiş olup, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla sınavlar ile ilgili aşağıdaki kararların kabulüne,

- Ara sınavlar ve benzeri etkinlikler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.03.2020 tarih ve E.22490 sayılı yazısı ile bildirilen “ilgili programın öğrenme kazanımları ve sonraki süreçte yaşanabilecek ihtilaflar ve denetlemeler de göz önünde bulundurularak hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler doğrultusunda olmak durumundadır” kararına istinaden; akademik birimlerimizde ara sınavın nasıl yapılacağına ve ara sınav tarihlerine bölüm/enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine ilgili birim kurulu tarafından karar verilecek olup, ara sınavın nasıl yapılacağı ve online yapılacaksa tarihi birim web sayfasında en kısa sürede duyurulacaktır.
- 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi ile sınırlı kalmak üzere birimlerimizde ara sınavların, dersin ham başarı notuna etkisi 30, final sınavının etkisi ise 70 olarak alınacaktır.
-2019-2020 Bahar Dönemi Fakülte/Enstitü/Yüksekokul dersleri, 02 Haziran 2020 tarihinde tamamlanacaktır.
-Final sınavları pandemi sürecinin seyrine göre netleştirilip ilan edilecektir.

2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 10.03.2020 tarih ve 34249659-604.99-E-19458 sayılı yazısı uyarınca; 2020 yılı YÖK Üstün Başarı Ödüllerine Kurumsal Ödüller Kategorisinde Üniversitemiz adına; Topluma Hizmet “Suriye’de İç Savaş Nedeniyle Yükseköğretim Olanaklarından Yararlanamayan Gençlerin Yükseköğretime Erişimini Sağlama ve Gaziantep Üniversitesinden Arap Dünyasına Eğitim Bilim ve Kültür Yolu Kurulması Amaçlı Yükseköğretim Kurumları Açılması Projesi”, Üniversite-Sanayi İşbirliği “GAÜN İntörn Mühendislik Modeli” ve Yerel Kalkınmaya Katkı “Gaziantep ve Bölge illerindeki Ayakkabı Sektörünün iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliği için Organize Sanayi Bölgesinde kuruluna MYO örneği: Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Ayakkabı Test Laboratuvarı” olarak üç farklı kategoride başvuru yapılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu