Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 14.01.2020 tarih ve 01 nolu toplantı tutanağı

1. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 06.01.2019 tarih ve 641 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 13.01.2020 tarihli raporu incelenerek; Mühendislik Fakültesi bünyesinde Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü altında “Üretim Metalurjisi Anabilim Dalı” ve “Malzeme Anabilim Dalı” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2. İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 13.01.2020 tarih ve 2366 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 13.01.2019 tarihli raporu incelenerek; İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça) Lisans Programı açılmasına ve 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında 20 (yirmi) öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

3. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 08.01.2020 tarih ve 1680 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 13.01.2020 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,

a) Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bankacılık ve Sigortacılık Uzaktan Eğitim Programına 100 öğrenci alınmasının uygun görülmesine,
b) Dış Ticaret Bölümü Dış Ticaret Uzaktan Eğitim Programına 100 öğrenci alınmasının uygun görülmesine,
c) Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Uzaktan Eğitim Programına 100 öğrenci alınmasının uygun görülmesine,

ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

4. İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 10.01.2020 tarih ve 2013 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 14.01.2019 tarihli raporu incelenerek; İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi;

a) İktisat Bölümü bünyesinde “İktisat Tarihi Anabilim Dalı” açılmasının,
b) Kamu Yönetimi Bölümü bünyesinde “Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı” açılmasının,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

5. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 14.01.2020 tarih ve 2733 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 14.01.2019 tarihli raporu incelenerek; Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü bünyesinde “Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Anabilim Dalı” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

6. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 07.01.2020 tarih ve 1268 sayılı yazısı uyarınca; Spor Bilimleri Fakültesi oluşturulamadığından 2547 sayılı Kanunun 17/a maddesi uyarınca Spor Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu üyeliğine Prof.Dr. Mehmet Fatih Özmantar ve Prof.Dr. Mehmet Tarakçıoğlu’nun seçilmesinin uygun görülmesine,

7. Yükseköğretim Kurulu 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Engelsiz Üniversite Bayrak Yarışlarına Üniversitemiz adına Kampus Mekanda Erişim, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mimarlık Fakültesi'nin Mekanda Erişim (Turuncu Bayrak), Fen Edebiyat Fakültesi ve Hukuk Fakültesi Eğitimde Erişim(Yeşil Bayrak), Kampus Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişim (Mavi Bayrak), Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Programı ve Tarih Programı ile Hukuk Fakültesi Hukuk Programları Engelsiz Program Nişanı Kategorisinde başvurulmasının uygun görülmesine,

8. 23 Kasım 2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kalite Güvence ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği"nin 16.Maddesi uyarınca Üniversitemiz bünyesindeki "Kalite Komisyonu"nun yeni açılan birimler ve birim değişikliği olan akademik personelimiz nedeni ile ekli listede adı-soyadı ve birimleri belirtilen üyelerden yeniden teşekkül edilmesinin uygun görülmesine,

9. Üniversitemiz Lisans ve Önlisans II. Öğretim Programlarının kapatılmasının, mevcut öğrencilerin birinci öğretim programlarına aktarılmasının ve birinci öğretim programlarına aktarılan öğrencilerin birinci öğretim mevzuatına tabi olmalarının ve 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılından itibaren II.Öğretim programlarına öğrenci alınmamasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmasına,

10. Gaziantep Üniversitesi “Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi”nin ekli şekliyle uygun görülmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu