Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 13.12.2019 tarih ve 18 nolu toplantı tutanağı

ABD SENATOSU’NDA KABUL EDİLEN ERMENİ TASARISI’NA İLİŞKİN KARARI KINAMA MESAJI

Bilindiği üzere, Barış Pınarı Harekatı akabinde ABD’de Türkiye’yi çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya bırakmak amacıyla 30 Ekim 2019 tarihinde ABD Kongresi’nin alt meclisi olan Temsilciler Meclisi’nde Ermeni Soykırımı iddialarına ilişkin yasa tasarısı büyük bir çoğunlukla onaylanmıştı. Bu siyasi tavrın ardından 13 Aralık 2019 tarihinde de ABD Kongresi’nin üst kanadı olan ABD Senatosu, 1915 yılında Birinci Dünya Savaşı esnasında yaşanan olayları Ermeni Soykırımı olarak tanıyan yasa tasarısını onayladı. Esasında bu durum ABD Başkanı Donald Trump’ın 24 Nisan 2019 tarihinde 1915 olaylarına dair yaptığı açıklamayla da çelişmektedir. Zira Trump söz konusu konuşmasında soykırım ifadesine yer vermemiş, o zamanın olağanüstü şartlarında yaşanan olaylarla ilgili büyük felaket anlamına gelen “Meds Yeghem” ifadesini kullanmıştı.

Türkiye’yi yaptırım uygulamakla tehdit eden bu kararlar, ABD-Türkiye ilişkisini önemseyen herkes için endişe vericidir. Bu tavır ve davranışlar ülkemizin her alandaki mücadele azmini ve kararlılığını asla etkileyemeyecektir. Bu gibi kararlar iki ülke arasındaki kadim ilişkileri tehdit etmekle kalmayıp stratejik ortaklığa da zarar verecektir. Öte yandan alınan bu kararlar tarihi mesnedden yoksun, hiçbir hukuki zemini olmayan sadece ABD’deki Ermeni lobisi ve Türkiye aleyhtarı çevreleri memnun etmeye yönelik tamamen siyasi bir adım olmanın ötesinde bir anlam taşımamaktadır. ABD Senatosu’nca kabul edilen bu hükmü, Türkiye’nin bölgede oynadığı etkin ve caydırıcı rolünü kabullenemeyenlerin ve tarihi siyasete alet edenlerin utanç verici bir kararı olarak görmekteyiz. Söz konusu Senatoda alınan bu kararın bizim ve “Türk Milleti”nin nezdinde hiçbir geçerliliği ve ehemmiyeti bulunmadığını, bu kararı telin ettiğimizi kamuoyu ile paylaşırız.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu