Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 25.06.2019 tarih ve 09 nolu toplantı tutanağı

1. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 24.05.2019 tarih ve 29176 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 30.05.2019 tarihli raporu incelenerek; Tıp Fakültesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Akademik Takviminin ekli şekliyle kabulüne,

2. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 30.05.2019 tarih ve 30526 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 12.06.2019 tarihli raporu incelenerek; Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Akademik Takviminin ekli şekliyle kabulüne,

3. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 21.06.2019 tarih ve 77334181.300- sayılı yazısı uyarınca; Yaz okulu öğretim süresinin sadece 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında uygulanmak üzere 5 hafta olarak belirlenmesinin; bu sebeple 2018-2019 Yaz Okulu Takviminin ekli şekliyle değiştirilmesinin uygun görülmesine,

4. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 21.05.2019 tarih ve 28400 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 12.06.2019 tarihli raporu incelenerek; Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programı (II.Öğretim) açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

5. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 19.06.2019 tarih ve 33417 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 20.06.2019 tarihli raporu incelenerek; Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Çift Anadal Programı kapsamında ortak eğitim anlaşması bulunan Coğrafya Bölümü ile karşılıklı ders muafiyeti sağlanmasına ilişkin 14.06.2019 tarih ve 30 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

6. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’nın 19.06.2019 tarih ve 33560 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 20.06.2019 tarihli raporu incelenerek; “Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Resim Bölümü Özel Yetenek Sınav Kılavuzu” ve sınav takviminin ekli şekliyle kabulüne,

7. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün 20.06.2019 tarih ve 33763 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 20.06.2019 tarihli raporu incelenerek; “Gaziantep Üniversitesi Uzaktan Eğitim-Öğretim Uygulama Esasları”nın ekli şekliyle kabulüne,

8. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 03.04.2019 tarih ve 19528 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 25.06.2019 tarihli raporu incelenerek; Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Enstitü Anabilim Dalı 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. yarıyılından itibaren lisansüstü ders kataloguna eklenecek derslere ilişkin 02.04.2019 tarih ve 03 nolu Enstitü Kurul kararının 3. Maddesinin ekli şekliyle kabulüne,

9. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 29.05.2019 tarih ve 30292 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 25.06.2019 tarihli raporu incelenerek; Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Enstitü Anabilim Dalı 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. yarıyılından itibaren lisansüstü ders kataloguna eklenecek derslere ilişkin 27.05.2019 tarih ve 04 nolu Enstitü Kurul kararının 1. Maddesinin ekli şekliyle kabulüne,


10. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 26.03.2019 tarih ve 17932 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 25.06.2019 tarihli raporu incelenerek; Sağlık Bilimleri Enstitüsü Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalları Ortak Lisansüstü Programları katalog değişikliğine ilişkin 15.03.2019 tarih ve 2018-2019/3 nolu Enstitü Kurul kararının 3. Maddesinin ekli şekliyle kabulüne,

11. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 21.05.2019 tarih ve 28400 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 25.06.2019 tarihli raporu incelenerek; Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

a) Biyofizik Anabilim Dalı ders kataloğuna eklenecek derslere ilişkin 20.05.2019 tarih ve 2018-2019/04 nolu Enstitü Kurul kararının 1. Maddesinin ekli şekliyle kabulüne,
b) Biyoenformatik ve Bilişimsel Biyoloji Anabilim Dalı ders kataloğuna eklenecek derslere ilişkin 20.05.2019 tarih ve 2018-2019/04 nolu Enstitü Kurul kararının 3. Maddesinin ekli şekliyle kabulüne,

12. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 09.05.2019 tarih ve 26086 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 25.06.2019 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Sosyoloji Tezli Yüzsek Lisans ders kataloğuna eklenecek derslere ilişkin 30.04.2019 tarih ve 04 nolu Enstitü Kurul kararının 2. Maddesinin ekli şekliyle kabulüne,

13. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 19.06.2019 tarih ve 33418 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 25.06.2019 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsü,

a) “Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı ve Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Ortak Tezli Yüksek Lisans Programı Açılmasına İlişkin Protokol”ün ekli şekliyle kabulüne ve bu protokol kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında Ortak Tezli Yüksek Lisans (I.Öğretim) Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

b) Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Tezli Yüksek Lisans katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

14. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 11.06.2019 tarih ve 31501 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 25.06.2019 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsü,

a) Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı bünyesinde Turizm İşletmeciliği (Disiplinlerarası) Tezsiz I. Öğretim ve Turizm İşletmeciliği (Disiplinlerarası) Tezsiz II.Öğretim Yüksek Lisans Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

b) İletişim ve Toplumsal Dönüşüm Anabilim Dalı bünyesinde İletişim ve Toplumsal Dönüşüm (Multidisiplin) Doktora Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

15. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 09.05.2019 tarih ve 26106 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 25.06.2019 tarihli raporu incelenerek; Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü katalog değişikliğine ilişkin 08.05.2019 tarih ve 05 nolu Fakülte Kurul kararının 7. Maddesinin ekli şekliyle kabulüne,

16. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 21.05.2019 tarih ve 28208 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 25.06.2019 tarihli raporu incelenerek; Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü adı altında açılan Optik ve Akustik Mühendisliği Programı kataloguna OPAC425 Architectural Lighting and Design (3-0)3 ECTS:5 dersinin seçmeli ders olarak eklenmesinin uygun görülmesine,

17. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 29.05.2019 tarih ve 30174 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 25.06.2019 tarihli raporu incelenerek; Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü katalog değişikliğine ilişkin 23.05.2019 tarih ve 07 nolu Fakülte Kurul kararının 9. Maddesinin ekli şekliyle kabulüne,

18. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 24.06.2019 tarih ve 34653 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 25.06.2019 tarihli raporu incelenerek; Mühendislik Fakültesi,

a) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü katalog değişikliğine ilişkin 24.06.2019 tarih ve 10 nolu Fakülte Kurul kararının 12. Maddesinin ekli şekliyle kabulüne,
b) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü katalog değişikliğine ilişkin 24.06.2019 tarih ve 10 nolu Fakülte Kurul kararının 13. Maddesinin ekli şekliyle kabulüne,


19. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 21.05.2019 tarih ve 28184 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 25.06.2019 tarihli raporu incelenerek; Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Biyoloji Bölümü katalog değişikliklerine ilişkin 15.05.2019 tarih ve 24 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

20. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 12.06.2019 tarih ve 31720 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 25.06.2019 tarihli raporu incelenerek; Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü kataloguna eklenecek derslere ilişkin 30.05.2019 tarih ve 26 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

21. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 14.06.2019 tarih ve 32617 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 25.06.2019 tarihli raporu incelenerek; Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü kataloguna eklenecek derslere ilişkin 12.06.2019 tarih ve 27 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

22. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’nın 16.05.2019 tarih ve 27378 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 25.06.2019 tarihli raporu incelenerek; Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü katalog değişikliğine ilişkin 10.05.2019 tarih ve 15 nolu Fakülte Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

23. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’nın 21.05.2019 tarih ve 28410 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 25.06.2019 tarihli raporu incelenerek; Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü katalog değişikliğine ilişkin 16.05.2019 tarih ve 06 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

24. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 18.06.2019 tarih ve 33293 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 25.06.2019 tarihli raporu incelenerek; Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi katalog değişikliklerine ilişkin 13.06.2019 tarih ve 05 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,


25. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’nın 29.05.2019 tarih ve 30252 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 25.06.2019 tarihli raporu incelenerek;

a) Diş Hekimliği Fakültesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Akademik Takvimi’nin ekli şekliyle kabulüne,
b) Diş Hekimliği Fakültesi 2. ve 5. Sınıf katalog değişikliğine ilişkin 24.05.2019 tarih ve 03 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

26. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 14.06.2019 tarih ve 32606 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 25.06.2019 tarihli raporu incelenerek; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu katalog değişikliklerine ilişkin 14.06.2019 tarih ve 11 nolu Yüksekokul Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

27. Ülkemizdeki genel eğitim yaklaşımlarından farklı olarak, bölgenin gereksinim duyduğu yetkin işgücüne dönük, küresel standartlarda bilgi ve beceriyle donatılmış, sosyal yönü gelişmiş, yenilikçi, paylaşımcı, yeni yüzyılın hızlı değişimlerine ayak uydurabilen, teorik bilgilerle donanmışlığın yanı sıra, mesleğinin uygulamaya dönük altyapısına sahip bireyler yetiştirmek amacıyla Üniversitemiz bünyesinde “İşletme Fakültesi” kurulmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

28. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi’nin 24.05.2019 tarih ve 29304 sayılı yazısı uyarınca; Üniversite Senatosunun 04.04.2017 tarih ve 05 nolu toplantısında yeniden kabul edilen “Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi”nin ekli şekliyle değiştirilerek kabulüne,

29. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 20.05.2019 tarih ve 28049 sayılı yazısı uyarınca; 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Kanunda belirtilen 2547 sayılı Kanuna eklenen geçici 78. Maddesi uyarınca; Üniversitemiz Rektörlük biriminde münhal bulunan 2 adet 4. Derece Arş.Gör. kadrosunun Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı asistanı Zelal Demir ve Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı asistanı Aysun Özdoğan Damat için kullanılmak üzere, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyokimya ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalına aktarılarak kullanım izninin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından istenmesinin uygun görülmesine,

30. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 19.06.2019 tarih ve 81948136/050.02/01 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 25.06.2019 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde;

a) Resim Anasanat Dalı ve bu anasanat dalı bünyesinde Resim Tezli Yüksek Lisans Programı açılmasının,
b) Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı ve bu anasanat dalı bünyesinde Sanat ve Tasarım (Disiplinlerarası) Tezli Yüksek Lisans Programı açılmasının,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

31. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 24.06.2019 tarih ve 81948136/050.02/01 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 25.06.2019 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsü;

a) Kamu Hukuku Anabilim Dalı Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı katalogunun ekli şekliyle değiştirilmesine,

b) Ekonomi Hukuku Anabilim Dalı Ekonomi Hukuku Tezli II.Öğretim Yüksek Lisans Programı katalogunun ekli şekliyle değiştirilmesine,
c) Ekonomi Hukuku Anabilim Dalı Ekonomi Hukuku Tezsiz II.Öğretim Yüksek Lisans Programı katalogunun ekli şekliyle değiştirilmesine,

32. Nizip Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 25.06.2019 tarih ve 34746 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 25.06.2019 tarihli raporu incelenerek; Nizip Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans katalogunun ekli şekliyle kabulüne,

33. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 17.06.2019 tarih ve 22 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 25.06.2019 tarihli raporu incelenerek; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Başvuru Şartları ve 2019 Özel Yetenek Sınav Kılavuzuna ilişkin 14.06.2019 tarih ve 27 nolu Yüksekokul Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

34. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 20.06.2019 tarih ve 34020 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 25.06.2019 tarihli raporu incelenerek; Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu 2018-2019 yaz dönemi sonunda azami öğretim süresini dolduranların ek sınav takviminin ekli şekliyle kabulüne,


oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu