Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 17.06.2019 tarih ve 08 nolu toplantı tutanağı
02 Kasım 2018 tarih ve 30583 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesinin 7. fıkrası dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 29.11.2018 tarih ve 91925 sayılı yazısı uyarınca; 04.02.2019 tarih ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı kararı eki ile belirlenen ilave atama izinleri kapsamındaki 5 (beş) adet araştırma görevlisi kadrolarının, öğrenci sayısı, araştırma, proje geliştirme gibi faaliyetler dikkate alınarak ekli listede belirtilen birimlere aktarımlarının kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu