Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 21.05.2019 tarih ve 07 nolu toplantı tutanağı

1. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 06.05.2019 tarih ve 25484 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 20.05.2019 tarihli raporu incelenerek;

a) 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Ön lisans, Lisans, Lisansüstü programlara ait Akademik Takviminin,
b) 2019-2020 Yaz Okulu Takviminin,
c) 2019-2020 Hukuk Fakültesi Akademik Takviminin,
d) 2019-2020 Güz yarıyılı sonunda azami öğretim süresini dolduranların sınav takviminin,
e) 2018-2019 Bahar yarıyılı sonunda azami öğretim süresini dolduranların sınav takviminin,

ekli şekliyle kabulüne,

2. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 20.05.2019 tarih ve 28114 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 20.05.2019 tarihli raporu incelenerek;

a) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dalında Türkçe Eğitimi Doktora Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

b) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitü Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı başvuru koşullarının değiştirilmesine ilişkin 20.05.2019 tarih ve 05 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

3. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 09.05.2019 tarih ve 26086 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 20.05.2019 tarihli raporu incelenerek;

a) Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı ile bu anabilim dalı altında Havacılık ve Yönetimi (İngilizce) (Disiplinlerarası) Tezli Yüksek Lisans Programı ve Havacılık ve Yönetimi (İngilizce) (Disiplinlerarası) Tezsiz (I.Öğretim) Yüksek Lisans Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

b) Kamu Hukuku doktora programı alım koşullarında bulunan “yüksek lisans mezuniyet notunun en az 80 olması” şartının kaldırılmasına ve 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olmasının kabulüne,

4. Cerablus Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 17.05.2019 tarih ve 27917 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 20.05.2019 tarihli raporu incelenerek; Cerablus Meslek Yüksekokulu bünyesinde;

a) Ebelik Bölümü ve bu bölüm bünyesinde Ebelik (Önlisans) Programı açılmasının ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Uluslararası Arapça Eğitim Programı kapsamında 25 öğrenci alınmasının,
b) Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü ve bu bölüm bünyesinde Fizyoterapi (Önlisans) Programı açılmasının ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Uluslararası Arapça Eğitim Programı kapsamında 25 öğrenci alınmasının,
c) Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programına 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Uluslararası Arapça Eğitim Programı kapsamında 40 öğrenci alınmasının,
d) Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü Uygulamalı Türkçe ve Çevirmenlik Programına 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Uluslararası Arapça Eğitim Programı kapsamında 40 öğrenci alınmasının,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

5. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 15.05.2019 tarih ve 27122 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 20.05.2019 tarihli raporu incelenerek; 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Arapça Uluslararası Eğitim Programlarına yeni kabul edilecek öğrenci kontenjanlarının ekli şekliyle kabulüne,

6. a) Üniversitemiz bünyesinde “Gaziantep Üniversitesi Medya-İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

b) “Gaziantep Üniversitesi Medya-İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği”nin ekli şekliyle kabulüne,

7. Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 14.05.2019 tarih ve 26899 sayılı yazısı uyarınca; Üniversitemiz Gaziantep Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr. Erdal Bay hakkında Prof.Dr. M.Fatih Özmantar’a yönelik iddialarına ilişkin açılan disiplin soruşturmasında adı geçen öğretim üyesinin daha önceki disiplin soruşturmalarında Fakülte Disiplin Kurulu üyelerinden Prof.Dr. Zeynep Hamamcı ve Doç.Dr. Ayhan Doğan bulunduğundan ve doçentlerle ilgili hususların görüşülmesinde doktor öğretim üyeleri kurula katılamayacağından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53/E maddesinde “… Herhangi bir sebeple disiplin kurullarının teşekkül edememesi halinde eksik üyelikler eşdeğer unvana sahip öğretim üyeleri arasından senato tarafından belirlenen üyelerce tamamlanır” denilmektedir. Adı geçen yasal mevzuat hükmü uyarınca Geçici Disiplin Kurulunun eksik üyeliklerinin Prof.Dr. Selim Erdoğan (Başkan), Prof.Dr. H.Mustafa Paksoy, Prof.Dr. Mustafa Günal ve Doç.Dr. Necip Fazıl Yılmaz’dan tamamlanmasının uygun görülmesine,

8. Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 20.05.2019 tarihli raporu incelenerek; 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren bütünleme sınavına girecek öğrencilerin Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapmalarının, Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapmayan öğrencilerin sınava alınmamasının; Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapan ancak sınava girmeyen öğrencilerin final notlarının geçerli sayılmasının uygun görülmesine,

9. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 20.05.2019 tarih ve 77334181/300- sayılı yazısı uyarınca; Üniversite Senatosunun 26.02.2019 tarih ve 04 nolu toplantısında kabul edilen “Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kayıt-Kabul Yönergesi”nin “Program Tercihleri” başlıklı 11. Maddesinin (c) fıkrasının “Aday, on program tercih edebilir.” şeklinde değiştirilmesinin uygun görülmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu