Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 26.04.2019 tarih ve 06 nolu toplantı tutanağı

1. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 03.04.2019 tarih ve 19528 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 04.04.2019 tarihli raporu incelenerek; Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde;

a) Biyokimya Bilimi ve Teknolojileri Anabilim Dalı altında Biyokimya Bilimi ve Teknolojileri (Disiplinlerarası-İngilizce) Doktora Programı,
b) Uçak ve Uzay Mühendisliği Anabilim Dalı altında Uçak ve Uzay Bilimleri Mühendisliği (Disiplinlerarası-İngilizce) Doktora Programı,

açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 04.04.2019 tarih ve 19822 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 04.04.2019 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde;

a) Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında Turizm İşletmeciliği Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı,
b) Sosyoloji Anabilim Dalında Sosyoloji İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı ve Sosyoloji (I.Öğretim) Tezsiz Yüksek Lisans Programı,

açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

c) Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına başvuru koşullarında aşağıdaki değişikliğin yapılmasının uygun görülmesine,

“Güvenlik Stratejileri ve Yönetim Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programına başvuracak adayların; Harp Okulu mezunu, Polis Akademisi mezunu, Hakim, Cumhuriyet Savcısı, Yüksek Yargı Üyesi, Milli Savunma Üniversitesi mezunu, Güvenlik alanında eğitim almış lisans mezunu veya bu alanda üst düzey yöneticilik yapıyor olmaları gerekir.”

d) Kamu Hukuku Anabilim Dalı Kamu Hukuku Doktora Programı ders katalogunun ekli şekliyle kabulüne,

3. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 01.04.2019 tarih ve 19144 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 04.04.2019 tarihli raporu incelenerek; Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde,

a) Yandal yapmak isteyen Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin almak zorunda oldukları dersler ve tamamlamak zorunda oldukları kredilere ilişkin 28.03.2019 tarih ve 03 nolu Fakülte Kurulunun ekli şekliyle kabulüne,

b) “Meteoroloji Mühendisliği Bölümü” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

4. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 03.04.2019 tarih ve 19698 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 04.04.2019 tarihli raporu incelenerek; Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü kataloguna ilişkin 01.04.2019 tarih ve 06 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

5. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 22.04.2019 tarih ve 23000 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 25.04.2019 tarihli raporu incelenerek; Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde;

a) Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalının kapatılmasının,
b) Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı açılmasının,
c) Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı açılmasının,
d) Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı açılmasının,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

6. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 09.04.2019 tarih ve 20755 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 25.04.2019 tarihli raporu incelenerek; Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Enstitü Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci alım koşullarına ilişkin 05.04.2019 tarih ve 04 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

7. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 24.04.2019 tarih ve 23408 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 25.04.2019 tarihli raporu incelenerek; Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü II. Öğretim öğrenci sayısının 15’in altında kalması sebebiyle öğrencilerin 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. döneminden itibaren I. Öğretime aktarılması ve I. öğretim öğrencileri ile birlikte ders almalarının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

8. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 24.04.2019 tarih ve 23416 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 25.04.2019 tarihli raporu incelenerek; Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde mevcut olan Türkçe Sosyoloji Lisans Programının eğitim dilinin İngilizce olarak değiştirilmesinin uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

9. Üniversitemiz lisans II. Öğretim programlarından doluluk oranı 80’in altında kalan (kontenjanları ekli listede belirtilen) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İ.Ö.) ve İktisat (İ.Ö.) programlarının kapatılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu