Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 02.04.2019 tarih ve 05 nolu toplantı tutanağı

1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 25.02.2019 tarih ve 12201 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 28.02.2019 tarihli raporu incelenerek; Sağlıklı düşünme gücüne sahip, sevgi ve hoşgörü dolu, ulusal değerlerini tanıyan ve tanıtan, gelişen bilimle donatılmış, çağdaş eğitim almış, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarında oluşturduğu modellerle bireyin ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesini amaç edinmiş, ülke sporuna, dünya sporuna ve serbest zamanların verimli kullanımına hizmet eden nitelikli bireyler yetiştirmek amacıyla; Bakanlar Kurulunun 97/9888 sayılı kararıyla kurulan Üniversitemiz “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu”nun “Spor Bilimleri Fakültesi”ne dönüştürülmesinin;

b) “Spor Bilimleri Fakültesi” nin kurulmasının uygun görülmesi halinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde bulunan program, bölüm ve anabilim dallarının Spor Bilimleri Fakültesine devredilmesinin;

c) Mevcut akademik ve idari personelinin kadro ve pozisyonları ile birlikte Spor Bilimleri Fakültesi bünyesine devredilmesinin,

d) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu adına kayıtlı her türlü araç-gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte taşınır ve taşınmaz mallarının; bütçesinin ve bütçe ödeneklerinin Spor Bilimleri Fakültesine devredilmesinin,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 04.03.2019 tarih ve 13707 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 14.03.2019 tarihli raporu incelenerek; Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalında,

a) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı,
b) İnsan Psikolojisi ve İletişim Tezli Yüksek Lisans Programı,

açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

3. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 31.12.2018 tarih ve 72089 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 29.03.2019 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı bünyesinde Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz I.Öğretim ve Tezsiz II.Öğretim Yüksek Lisans Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

4. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 29.03.2019 tarih ve 18782 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 29.03.2019 tarihli raporu incelenerek; Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

a) Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı açılmasının,
b) Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı ile bu anabilim dalı altında Psikiyatri Hemşireliği Doktora Programı açılması; Psikiyatri Hemşireliği Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının bütünlük sağlaması için Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalına aktarılmasının,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

5. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 27.03.2019 tarih ve 18212 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 29.03.2019 tarihli raporu incelenerek; Üniversitemiz önlisans ve lisans programlarına 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında kabul edilecek uluslararası öğrenci adayları ve Arapça Uluslararası Eğitim Programlarına (Cerablus Meslek Yüksekokulu dahil) kabul edilecek Suriye/Filistin uyruklu öğrenci adaylarının başvuru ve kayıt takviminin ekli şekliyle kabulüne,

6. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 27.03.2019 tarih ve 18314 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 29.03.2019 tarihli raporu incelenerek; “Gaziantep Üniversitesi Arapça Uluslararası Eğitim Programları Önlisans ve Lisans Öğrenci Başvuru ve Kayıt-Kabul Yönergesi”nin ekli şekliyle kabulüne,

7. Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 29.03.2019 tarihli raporu incelenerek; Üniversite Senatosunun 14.08.2012 tarih ve 17 nolu toplantısında kabul edilen “Gaziantep Üniversitesi Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (İntörnlük) Yönergesi”nin ekli şekliyle değiştirilmesinin uygun görülmesine,

8. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün 01.04.2019 tarih ve 19035 sayılı yazısı uyarınca; Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde 2019 Mayıs ayında yurt içi ve yurt dışında yapılacak olan Gaziantep Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (GAÜNYÖS) Kılavuzu ve Sınav Merkezlerine ilişkin 26.02.2019 tarih ve 03 nolu Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

9. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün 01.04.2019 tarih ve 19037 sayılı yazısı uyarınca; Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde yapılacak olan Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programları sınav tarihleri, saatleri ve uygulanmasına ilişkin 11.03.2019 tarih ve 05 nolu Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

10. Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın 27.03.2019 tarih ve 18327 sayılı yazısı uyarınca; Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu oluşturulamadığından Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu profesör temsilciliğine görev süresi dolan Prof.Dr. Metin Bedir’in yeniden seçilmesinin uygun görülmesine,

11. “Gaziantep Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme Raporu”nun ekli şekliyle kabulüne,


oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu