Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 26.02.2019 tarih ve 04 nolu toplantı tutanağı

1. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 29.01.2019 tarih ve 6152 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 14.02.2019 tarihli raporu incelenerek; Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Ürün Geliştirme ve Tasarım Mühendisliği Disiplinlerarası Enstitü Anabilim Dalı açılarak bu anabilim dalı bünyesinde Ürün Geliştirme ve Tasarım Mühendisliği II. Öğretim (Ücretli) Türkçe Tezli Yüksek Lisans Programı ile Ürün Geliştirme ve Tasarım Mühendisliği II. Öğretim (Ücretli) Türkçe Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 14.02.2019 tarih ve 10037 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 21.02.2019 tarihli raporu incelenerek; Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü bünyesinde “Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı” ve “Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

3. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 20.02.2019 tarih ve 11345 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 21.02.2019 tarihli raporu incelenerek; Üniversite Senatosunun 03.04.2018 tarih ve 07 nolu toplantısında kabul edilen “Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kayıt-Kabul Yönergesi”nin ekli şekliyle değiştirilmesinin uygun görülmesine,

4. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’nın 30.01.2019 tarih ve 6670 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 21.02.2019 tarihli raporu incelenerek; Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Seramik ve Cam Programına 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında 20 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,


oy birliği ile karar verilmiştir.


GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu