Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 08.01.2019 tarih ve 02 nolu toplantı tutanağı

1. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 19.11.2018 tarih ve 63090 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 13.12.2018 tarihli raporu incelenerek; Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı ve Tezsiz Yüksek Lisans II.Öğretim Programında açılacak olan seçmeli derse ilişkin 13.11.2018 tarih ve 08 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

2. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 04.11.2018 tarih ve 60593 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 13.12.2018 tarihli raporu incelenerek; Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Enstitü Anabilim Dalı kataloguna eklenecek derse ilişkin 31.10.2018 tarih ve 10 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

3. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 06.12.2018 tarih ve 66760 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 13.12.2018 tarihli raporu incelenerek; Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü kataloguna eklenecek seçmeli derslere ilişkin 05.12.2018 tarih ve 15 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

4. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 04.12.2018 tarih ve 66368 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 13.12.2018 tarihli raporu incelenerek; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu kataloguna eklenecek seçmeli derslere ilişkin 30.11.2018 tarih ve 20 nolu Yüksekokul Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

5. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 14.12.2018 tarih ve 68659 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 20.12.2018 tarihli raporu incelenerek; Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Çocuk Sağlığı ve Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı ve Biyoenformatik ve Bilişimsel Biyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları kataloglarının değiştirilmesine ilişkin 29.11.2018 tarih ve 2018-2019/1 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

6. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 18.12.2018 tarih ve 69272 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 27.12.2018 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı bünyesindeki “Tefsir Yüksek Lisans Programı” adının “Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Programı” olarak değiştirilmesinin uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

7. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 21.12.2018 tarih ve 70447 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 27.12.2018 tarihli raporu incelenerek; Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ile Coğrafya Bölümü Çift Anadal/Yandal program dersleri ile Coğrafya Bölümü seçmeli derslerine ilişkin 17.12.2018 tarih ve 17 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

8. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 26.12.2018 tarih ve 71341 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 27.12.2018 tarihli raporu incelenerek; Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi katalog değişikliğine ilişkin 13.12.2018 tarih ve 12 nolu Fakülte Kurul Kararının ekli şekliyle kabulüne,

9. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 03.01.2019 tarih ve 1136 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 07.01.2019 tarihli raporu incelenerek; Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü I. Öğretim Programına 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında 20 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

10. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 07.01.2019 tarih ve 1369 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 07.01.2019 tarihli raporu incelenerek; Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümüne 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında 20 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

11. Cerablus Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 07.01.2019 tarih ve 1366 sayılı yazısı uyarınca; Cerablus Meslek Yüksekokulu katalogunun ekli şekliyle kabulüne,

12. Üniversite Senatosunun 27.12.2016 tarih ve 22 nolu toplantısında kabul edilen “Gaziantep Üniversitesi Kamu Konutları Yönergesi”nde ekli değişikliklerin yapılmasının uygun görülmesine,

13. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 08.01.2019 tarihli yazısı uyarınca; Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Arapça programda kayıtlı ve 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı II. döneminde intörn durumuna gelen öğrencilere ilişkin 08.01.2019 tarih ve 2019/2 nolu Fakülte Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

14. Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 07.01.2019 tarihli raporu uyarınca; Üniversitemiz bünyesinde bulunan 11 meslek yüksekokulundaki programların birbirleriyle ve çevre illerdeki programlarla benzer oluşu, öğrenci sayılarının az olması, öğrencilerin derslere devam sorunu, ulaşım sorunu, mezunlarının istihdam yetersizliği vb. nedenlerle II .Öğretim programlarının kapatılmasının; 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci kontenjanı verilmemesinin ve öğrenci alınmamasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

15. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 08.01.2019 tarihli yazısı uyarınca; Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Programına 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında 20 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

16. 23 Kasım 2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği”nin 16. Maddesi uyarınca Üniversitemiz bünyesindeki “Kalite Komisyonu”nun ekli listede adı-soyadı ve birimleri belirtilen üyelerden oluşturulmasının uygun görülmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.


GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu