Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 25.12.2018 tarih ve 21 nolu toplantı tutanağı

1. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 13.12.2018 tarih ve 68359 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 20.12.2018 tarihli raporu incelenerek; Tıp Fakültesi İlk ve Acil Tıp Anabilim Dalı bünyesinde “Klinik Toksikoloji Bilim Dalı” kurulmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 22.11.2018 tarih ve 63975 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 20.12.2018 tarihli raporu incelenerek; Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu azami eğitim süresine ilişkin aşağıdaki metnin, Üniversite Senatosunun 10.10.2017 tarih ve 14 nolu toplantısında kabul edilen “6569 sayılı Kanunla değiştirilen 2547 sayılı Kanunun 44/c Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar”ın son maddesi olarak eklenmesine,

“Bir eğitim-öğretim yılında üç dönem (trimester) uygulayan birimlerde ise ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını en fazla beş derse indirenlere bu dersler için beş dönem, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız (FF-FD-NA veya hiç almadığı ders) olan öğrencilere altı dönem, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın başarısız oldukları dersin sınavlarına girmek için sınırsız süre/sınav hakkı tanınır. Beş veya altı dönem ek süre/sınav hakkı kazanan ama bu süre/sınavlar sonucunda halen başarısız olduğu ders sayısını bire düşürmeyen öğrencilerin üniversitemiz ile ilişiği kesilir.”

3. Üniversite Senatosunun 10.01.2017 tarih ve 1 nolu toplantısında kabul edilen 31.12.2016 tarih ve 29935 3. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “2016/9714 sayılı Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği”nin Üniversitemizde Uygulanmasına Yönelik Hususların değiştirilerek; “27.06.2018 tarih ve 30461 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “2018/11834 sayılı Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği”nin Üniversitemizde Uygulanmasına Yönelik Hususların ekli şekliyle kabulüne,

4. 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen ilave atama izinleri kapsamında Göç Enstitüsü Müdürlüğüne alınacak araştırma görevlisi kadrolarında; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 6. maddesinin 2. fıkrasına göre asgari yabancı dil puanının 80 olarak belirlenmesine,

5. 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin” 4. Maddesinin 8. Fıkrası uyarınca Üniversitemiz akademik birimlerinin 2019 yılı Öğretim Üyesi ihtiyacı dikkate alınarak belirlenen Norm Kadro planlamasının ekli şekliyle kabulüne,

oy birliği ile karar verilmiştir.


GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu