Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 20.11.2018 tarih ve 19 nolu toplantı tutanağı

1. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 02.11.2018 tarih ve 60502 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 02.11.2018 tarihli raporu incelenerek; Fizik Mühendisliği II.Öğretim programındaki öğrencilerin sayısının 15’in altına düşmesi nedeniyle öğrencilerin tamamının I. Öğretim programına aktarılmasının uygun görülmesine,

2. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 01.11.2018 tarih ve 60292 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 02.11.2018 tarihli raporu incelenerek; Üniversitemiz önlisans ve lisans programlarına 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren kabul edilecek olan yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru şartları ve kabul kriterlerinin ekli şekliyle kabulüne,

3. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 02.11.2018 tarih ve 60401 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 02.11.2018 tarihli raporu incelenerek; 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı sonunda önlisans ve hazırlık programlarında azami öğretim süresini dolduran öğrencilere uygulanacak ek sınav takviminin ekli şekliyle kabulüne,

4. Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin 02.10.2018 tarih ve 54056 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 02.11.2018 tarihli raporu incelenerek; Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında Gönüllü Staj Yapan öğrenciler için kataloga eklenecek ders ve Erasmus öğrencilerinin not dönüşüm tablosuna ilişkin kararların ekli şekliyle kabulüne,

5. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 14.11.2018 tarih ve 62486 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 15.11.2018 tarihli raporu incelenerek; “Gaziantep Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi”nin ekli şekliyle kabulüne,

6. Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın 12.11.2018 tarih ve 61968 sayılı yazısı uyarınca; Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu oluşturulamadığından Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulunda Prof.Dr. Metin Güngörmüş’ün görev süresinin dolması nedeniyle boşalan profesör temsilciliğine Prof.Dr. Selim Erdoğan’ın; profesör olan Emine Koban’dan boşalan doçent temsilciliğine Doç.Dr. Rüstem Yanar’ın seçilmesine; üç yıllık görev süresi dolan Prof.Dr. Şehmus Demir ile Dr.Öğr.Üyesi Abdullah Erdoğan’ın ise yeniden seçilmesine,

7. Üniversite Senatosunun 10.10.2017 tarih ve 14 nolu toplantısında; Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Tekin’in disiplin kurulu kararına itirazına istinaden, Geçici Disiplin Kurulunun Prof.Dr. Mustafa Özakça, Prof.Dr. Yusuf Zeki Çelen ve Prof.Dr. Hülya Arslan Erol’dan oluşturulması uygun görülmüştü.

Hukuk Müşavirliği’nin 15.11.2018 tarih ve 62721 sayılı yazısı dikkate alınarak; adı geçen üyelerin 02.05.2017 tarih ve 05 nolu Üniversite Disiplin Kurulunda bulunmaları nedeni ile, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53/E maddesinin 7. Fıkrası uyarınca, Geçici Disiplin Kurulunun Prof.Dr. Metin Bedir, Prof.Dr. Osman Erkmen, Prof.Dr. Atilla Ahmet Uğur, Prof.Dr. A.Necmeddin Yazıcı, Prof.Dr. Mehmet Tarakçıoğlu’ndan yeniden oluşturulmasının uygun görülmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.


GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu