Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 18.09.2018 tarih ve 16 nolu toplantı tutanağı

1. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 10.09.2018 tarih ve 49242 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 13.09.2018 tarihli raporu incelenerek;

a) Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı arasında 2012 yılında açılmış olan Ortak Tezli Yüksek Lisans Programında hali hazırda öğrenim gören 3 (üç) öğrenci dışında yeni öğrenci alınmamasına, anılan 3 (üç) öğrenci mezun olana kadar pasif durumunda kalması, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibari ile Ortak Tezli Yüksek Lisans Programının kapatılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmasına,
b) Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Bilimi ve Teknolojileri Anabilim Dalı altında Biyokimya Bilimi ve Teknolojileri (Disiplinlerarası) Doktora Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmasına,

2. İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 02.08.2018 tarih ve 43479 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 13.09.2018 tarihli raporu incelenerek; İlahiyat Fakültesinde okutulmakta olan GOS Ortak Seçmeli (1-1) derslerine ekli tablodaki derslerin eklenmesinin uygun görülmesine,

3. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 13.09.2018 tarih ve 49960 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 13.09.2018 tarihli raporu incelenerek; Mühendislik Fakültesinde intörn olacak öğrencilerin askerlik durumlarına ilişkin 13.09.2018 tarih ve 09 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

4.Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 13.09.2018 tarih ve 50053 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 13.09.2018 tarihli raporu incelenerek; “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in Ek Madde-1 uyarınca; kurumlararası ve kurum içi yatay geçişlerde azami öğretim süresini dolduran öğrencilerin kabul edilmemesine, Üniversitemize yatay geçiş yapanların mezun olabilmeleri için önlisans programlarında en az 1 yarıyıl, lisans programlarında en az 2 yarıyıl Üniversitemizde eğitim görmüş olmalarına,

5. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun 13.09.2018 tarih ve 23 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 13.09.2018 tarihli raporu incelenerek; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Çift Anadal programı yeni müfredatının 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere ekli şekliyle kabulüne,

6. Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 18.09.2018 tarih ve 88189240/050.03/ sayılı yazısı uyarınca; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53/E maddesi kapsamında Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Geçici Disiplin Kurulunun Prof.Dr. Selim Erdoğan, Doç.Dr. Erdihan Tunç ve Doç.Dr. Atınç Olcay’dan oluşturulmasının uygun görülmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu