Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 19.12.2017 tarih ve 20 nolu toplantı tutanağı

1. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 29.11.2017 tarih ve 28313576/050.01.04/62559 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 19.12.2017 tarihli raporu incelenerek; “Gaziantep Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Etik Kurul Yönergesi”nin ekli şekliyle kabulüne,

2. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 12.12.2017 tarih ve 81948136/050.01.04/64965 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 19.12.2017 tarihli raporu incelenerek; “Gaziantep Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul Yönergesi”nin ekli şekliyle kabulüne,

3. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 02.12.2017 tarih ve 52978344/302.01.10/63291 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 19.12.2017 tarihli raporu incelenerek; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Çift Anadal Programlarına ilişkin 30.11.2017 tarih ve 29 nolu Yüksekokul Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

4. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 12.12.2017 tarih ve 81948136/050.01.04/65097 sayılı yazısı uyarınca; Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı bünyesinde “Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans” ve “Temel İslam Bilimleri Doktora Programı” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

5. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 19.12.2017 tarih ve 99380014/302.01.10/66566 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 19.12.2017 tarihli raporu incelenerek; Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Tarih Bölümlerinde 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında uygulanacak Çift Anadal ve Yandal Programlarına ilişkin 18.12.2017 tarih ve 15 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

6. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 15.11.2017 tarih ve 82444403-200-E.78513 sayılı yazısı uyarınca, Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 19.12.2017 tarihli raporu incelenerek; 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi/Kadro Kullanım İzinleri konulu yazısının 6. maddesinde belirtilen “Yardımcı Doçent kadrolarına atamadaki 20 kotasının uygulanmasına yönelik olarak üniversitemizce bu kapsamda ilk defa yardımcı doçent kadrolarına başvurularında aranacak kriterler” in ekli şekliyle kabulüne,

7. “Gaziantep Üniversitesi 2018 Yılı Akademik Teşvik Başvuru Takvimi”nin ekli şekliyle kabulüne,


oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu