Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 10.07.2018 tarih ve 12 nolu toplantı tutanağı

1. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 21.06.2018 tarih ve 34616 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 21.06.2018 tarihli raporu incelenerek; Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Yönetim Bilişim Sistemleri Enstitü Anabilim Dalı” ile bu anabilim dalı altında “Bilişim Sistemleri (Disiplinlerarası) II. Öğretim (Ücretli) Tezsiz (Türkçe) Yüksek Lisans Programı” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 07.06.2018 tarih ve 31983 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 21.06.2018 tarihli raporu incelenerek; Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Ebelik Bölümü müfredatında yer alan kredisi 9’un üzerinde olan derslerden sadece bir (1) ders olmak şartıyla, öğrencilerin yaz okulundan ders alabilmelerinin uygun görülmesine,

3. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 11.06.2018 tarih ve 35290 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 21.06.2018 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsünün 05.06.2018 tarih ve 06 nolu Enstitü Kurul kararıyla önerilen,

a) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı mevcut ders katalogunun iptal edilmesine,
b) İletişim ve Toplumsal Dönüşüm Anabilim Dalı İletişim ve Toplumsal Dönüşüm I. ve II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı mevcut ders katalogunun iptal edilmesine,
c) Medya ve İletişim Sistemleri Anabilim Dalı Medya ve İletişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı mevcut ders katalogunun iptal edilmesine,
d) Arkeoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı ders kataloguna ekte kodu, adı, kredisi ve içeriği belirtilen derslerin eklenmesinin uygun görülmesine,

4. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 12.06.2018 tarih ve 32889 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 21.06.2018 tarihli raporu incelenerek; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü lisans programında (I. ve II. Öğretim) okutulmak üzere “EKON441 Davranışsal Ekonomi (3-0)3” dersinin kataloga eklenmesine ilişkin 06.06.2018 tarih ve 2018/08 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

5. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 29.06.2018 tarih ve 36538 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 02.07.2018 tarihli raporu incelenerek; Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Ar-Ge ve Tasarım Mühendisliği Enstitü Anabilim Dalı” ile bu anabilim dalı altında “Ar-Ge ve Tasarım Mühendisliği (Disiplinlerarası) II. Öğretim (Ücretli) Tezli-Tezsiz (Türkçe) Yüksek Lisans Programı” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

6. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 05.06.2018 tarih ve 31429 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 02.07.2018 tarihli raporu incelenerek; Fen Bilimleri Enstitüsü Uçak ve Uzay Mühendisliği Enstitü Anabilim Dalı ders kataloguna “AE567 Nonlinear Systems (3-0)3 AKTS 6” dersinin ekli şekilde eklenmesinin uygun görülmesine,

7. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 19.06.2018 tarih ve 33929 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 02.07.2018 tarihli raporu incelenerek; Üniversite Senatosunun 29.05.2018 tarih ve 10 nolu toplantısında kabul edilen “Gaziantep Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi”nin 15. Maddesinin 2 (b) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin uygun görülmesine,

“b) Üniversiteye kayıt yaptığı programın ilgili yıldaki taban puanı, diğer yükseköğretim kurumundaki programın taban puanından düşük veya bu puana eşit; puan türünün ise aynı olması gereklidir. Ancak öğrenci, ilgili programa kayıt yaptığı yılda başka hiçbir yükseköğretim kurumunda, aynı puan türünde öğrenci alan program bulunmaması halinde, ilgili programın en son ÖSYS yerleştirme sonuçlarındaki puanı ve türü referans alınmak suretiyle öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitenin ilgili bölüm başkanlığı onayıyla yaz okulunda ders alınabilir.”

8. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 02.07.2018 tarih ve 36905 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 02.07.2018 tarihli raporu incelenerek; Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü katalog değişikliklerine ilişkin 29.06.2018 tarih ve 09 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

9. Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 25.06.2018 tarih ve 35453 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 02.07.2018 tarihli raporu incelenerek; Oğuzeli Meslek Yüksekokulu 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

10. Nurdağı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 29.06.2018 tarih ve 36479 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 02.07.2018 tarihli raporu incelenerek; Nurdağı Meslek Yüksekokulu katalog değişikliklerine ilişkin 27.06.2018 tarih ve 2018/8 nolu Yüksekokul Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

11. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 04.07.2018 tarih ve 37689 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 09.07.2018 tarihli raporu incelenerek; Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisansüstü Programında seçmeli ders olarak açılacak derslere ilişkin 02.07.2018 tarih ve 3 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

12. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 09.07.2018 tarih ve 38582 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 09.07.2018 tarihli raporu incelenerek; Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü ders kataloguna ilişkin 26.06.2018 tarih ve 08 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

13. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 05.07.2018 tarih ve 37832 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 09.07.2018 tarihli raporu incelenerek; 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Arapça Uluslararası Eğitim Programlarına yeni kabul edilecek öğrencilerin başvuru ve kabul-kayıt tarihlerinin ekli şekliyle kabulüne,
14. “Gaziantep Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi”nin ekli şekliyle kabulüne,
15. Üniversitemiz Cerablus Meslek Yüksekokulu bünyesinde;

- İlk ve Acil Yardım
- Hasta Bakım Hizmetleri Teknikerliği
- Özel Güvenlik ve Koruma
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- İlahiyat (Önlisans)
- Uygulamalı Türkçe ve Çevirmenlik
- İşletme Yönetimi
- Bilgisayar Programcılığı
- İklimlendirme ve Soğutma
Programları açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu