Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 29.05.2018 tarih ve 10 nolu toplantı tutanağı

1. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 16.05.2018 tarih ve 77334181/300/27241 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 17.05.2018 tarihli raporu incelenerek;

a) Üniversite Senatosunun 08.05.2018 tarih ve 08 nolu toplantısında kaldırılan “Gaziantep Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği”nin yerine “Gaziantep Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi”nin ekli şekliyle kabulüne,
b) Üniversite Senatosunun 28.11.2017 tarih ve 17 nolu toplantısında kabul edilen ek sınav başvuru ve sınav tarihlerinin, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı sonunda azami öğretim süresini dolduran öğrencilerin ek sınav haklarını yaz okulu sonunda kullanabilmeleri amacı ile ekli şekliyle değiştirilmesinin uygun görülmesine,

2. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 24.05.2018 tarih ve 47989649/300/28879 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 24.05.2018 tarihli raporu incelenerek; Sağlık Bilimleri Enstitüsünün 23.05.2018 tarih ve 2017-2018/3 sayılı Enstitü Kurul kararıyla önerilen;

a) Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Farmakoloji ve Hemşirelik Anabilim Dalı lisansüstü programlarına başvuru koşullarının ekli şekliyle değiştirilmesine,

b) Bilimsel Araştırma ve Etik Dersine ilişkin 23.05.2018 tarih ve 2017-2018/3 sayılı Enstitü Kurul kararının 6. Maddesinin ekli şekliyle kabulüne,

c) Temel Solunum Biyoloji tezli yüksek lisans programının Solunum Biyolojisi Anabilim Dalına aktarılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

3. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 18.05.2017 tarih ve 28313576/050.01.04/27324 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 24.05.2018 tarihli raporu incelenerek; Fen Bilimleri Enstitüsünün 04.05.2017 tarih ve 05 nolu Enstitü Kurul kararıyla önerilen, Üniversite Senatosunun 02.09.2014 tarih ve 13 nolu toplantısında alınan 7 (b) nolu kararın iptal edilmesinin uygun görülmesine,

4. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 24.05.2018 tarih ve 81948136/050.01.04/28854 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 24.05.2018 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsünün 22.05.2018 tarih ve 04 nolu Enstitü Kurul kararıyla önerilen; Tarih Anabilim Dalı lisansüstü başvuru koşullarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin uygun görülmesine,

a) “Tarih Anabilim Dalının Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların, Üniversitelerin Tarih, Lisans programları ile Eğitim Fakültelerinin Tarih Öğretmenliği veya Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programlarının herhangi birinden mezun olmaları Bölümlerinden mezun olmaları şartı aranmaktadır.”
b) “Tarih Anabilim Dalı Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programına başvuracak adayların, Üniversitelerin Tarih Bölümü Lisans veya Arkeoloji Bölümü Lisans programlarından mezun olmaları ve temel seviyede Klasik Latince veya Grekçe metinleri okuyor olmaları şartı aranmaktadır.”
c) “Tarih Anabilim Dalının Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuracak adayların, Üniversitelerin Lisans Programlarının herhangi birinden mezun olmaları şartı aranmaktadır.”

5. Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın 21.05.2018 tarih ve 11618128/103/28180 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 24.05.2018 tarihli raporu incelenerek; Hukuk Fakültesi 2018-2019 Akademik Yılı Akademik Takviminin ekli şekliyle kabulüne,
Üniversite Senatosunun 29.05.2018 tarih ve 10 nolu toplantı tutanağının 2. Sayfasıdır.


6. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 24.05.2018 tarih ve 98102723/103/28942 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 24.05.2018 tarihli raporu incelenerek; Tıp Fakültesi 2018-2019 Ders Yılı Akademik Takviminin ekli şekliyle kabulüne,

7. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’nın 25.05.2018 tarih ve 10030787/300/29121 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 24.05.2018 tarihli raporu incelenerek; Diş Hekimliği Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takviminin ekli şekliyle kabulüne,

8. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 24.05.2018 tarih ve 53960459/103/28990 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 24.05.2018 tarihli raporu incelenerek; Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takviminin ekli şekliyle kabulüne,

9. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 24.05.2018 tarih ve 98102723/010.03/28943 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 24.05.2018 tarihli raporu incelenerek; 11.11.2011 tarih ve 28109 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak kabul edilmiş olan “Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin ekli şekliyle değiştirilmesinin uygun görülmesine,

10. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 29.05.2018 tarih ve 71137699/050.01.04/29881 sayılı yazısı uyarınca; Mühendislik Fakültesi bölümlerinden mezun olabilecek ve notu FF veya FD olan tek dersi kalmış öğrenciler, genel not ortalamalarına bakılmaksızın bu dersi intörn dersi ile birlikte almaları uygulamasının 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı sonuna kadar uygulanmasının kabulüne,

11. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 13.08.2015 tarih ve 75850160-104.01.04.01/46407 sayılı yazısı uyarınca; Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans ve Doktora Programına öğrenci alınması durdurulmuştu.

Sosyal Bilimler Enstitüsünün 22.05.2017 tarih ve 04 (mükerrer) nolu Enstitü Kurul kararı uyarınca; Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı bünyesinde “Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Programı” ve “Temel İslam Bilimleri Doktora Programı” nın açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu