Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 03.04.2018 tarih ve 07 nolu toplantı tutanağı

1. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 09.03.2018 tarih ve 28313576/050.01.04/14709 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 15.03.2018 tarihli raporu incelenerek; Üniversite Senatosunun 20.07.2017 tarih ve 10 nolu toplantısında kabul edilen 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından önce Enstitülere kayıtlı lisansüstü öğrencilerin ilişiklerinin kesilmesine dair usul ve esasların Karar 2’nin (a) bendi ile Karar 3’ün (a) ve (c) bendlerinin ekli şekliyle değiştirilmesinin uygun görülmesine,

2. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 13.03. 2018 tarih ve 47989649/104.01.04/15114, 28.03.2018 tarih ve 47989649/300/18081 sayısı, yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 15.03.2018 tarihli raporu incelenerek; Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Solunum Biyolojisi Anabilim Dalı” ile bu anabilim dalı altında “İleri Solunum Biyolojisi ve Solunum Organları Kanserleri Doktora Programı” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

3. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 08.03.2018 tarih ve 77334181/010.04/14273 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 15.03.2018 tarihli raporu incelenerek; Üniversite Senatosunun 20.07.2017 tarih ve 10 nolu toplantısında kabul edilen “Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kayıt-Kabul Yönergesi” nin değiştirilerek ekli şekliyle yeniden kabulüne,

4. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 16.03.2018 tarih ve 77334181/010.04/15924 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 26.03.2018 tarihli raporu incelenerek;

a) Üniversite Senatosunun 15.02.1994 tarih ve 02 nolu toplantısında kabul edilen “Gaziantep Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi”nin kaldırılarak yerine “Gaziantep Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mesleki Uygulama Projesi Yönergesi”nin ekli şekliyle kabulüne,
b) “Gaziantep Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mesleki Uygulama Yönergesi”nin ekli şekliyle kabulüne,

5. Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 22.03.2018 tarih ve 73628654/100/17013 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 26.03.2018 tarihli raporu incelenerek; “Gaziantep Üniversitesi Yayınevi Yönergesi”nin uygun görülmesine,

6. Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 15.03.2018 tarih ve 73628654/100/15659 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 26.03.2018 tarihli raporu incelenerek; Gaziantep Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Arapça Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı katalogunun ekli şekliyle kabulüne,

7. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 26.03.2018 tarih ve 28313576/050.01.04/17570 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 30.03.2018 tarihli raporu incelenerek; “Gaziantep Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemine Göre Harf Notu Verme Yönergesi” nin ekli şekliyle kabulüne,

8. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 30.03.2018 tarih ve 81948136/050.01.04/18560 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 30.03.2018 tarihli raporu incelenerek; “Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı ile Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Ortak Tezli (I. ve II. Öğretim) ve Tezsiz (II. Öğretim) Yüksek Lisans Programı Protokolü” nün ekli şekliyle kabulüne,

9. Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 29.03.2018 tarih ve 73628654/100/18373 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 30.03.2018 tarihli raporu incelenerek; Üniversitemiz bünyesinde,

a) “Gaziantep Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi” açılmasının uygun görülmesine,
b) “Gaziantep Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği”nin ekli şekliyle kabulüne,

ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmasına,

10. Araban Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 26.03.2018 tarih ve 98403093/199/17698 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 30.03.2018 tarihli raporu incelenerek; Araban Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Kullanımı Bölümü Bilgi Yönetimi Programına 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında 40 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu