Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 20.02.2018 tarih ve 05 nolu toplantı tutanağı

1. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 05.02.2018 tarih ve 28313576/010.04/7417 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 08.02.2018 tarihli raporu incelenerek; “Gaziantep Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi”nin ekli şekliyle kabulüne,

2. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 12.02.2018 tarih ve 28313576/300/9149 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 15.02.2018 tarihli raporu incelenerek; “Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğrencilerine Numara Verme Kuralı Esasları” ve “Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Öğrencilerine Numara Verme Kuralı Esasları” nin ekli şekliyle kabulüne,

3. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 12.02.2018 tarih ve 99380014/105.02/9160 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 15.02.2018 tarihli raporu incelenerek; Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Biyoloji, Matematik, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Felsefe, Coğrafya, Sosyoloji, Arkeoloji ve Kimya Bölümlerinde Merkeze alınarak verilmekte olan Türk Dili dersi ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinin TURK101 Türk Dili I (2-0)2 ve TURK102 Türk Dili II (2-0)2 ile AİİT201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0)2 ve AİİT202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0)2 kodlarıyla 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı II. yarıyıldan itibaren Fen Edebiyat Fakültesine bağlı tüm programlarda Örgün Öğretim olarak yüz yüze ders verilmesinin uygun görülmesine,

4. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 05.02.2018 tarih ve 23515792/101.03.02/7666 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 15.02.2018 tarihli raporu incelenerek; Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki,

a) Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü altındaki Uçak ve Uzay Mühendisliği Anabilim Dalının kapatılarak bu bölüm altında “Aerodinamik Anabilim Dalı”, “İtki Anabilim Dalı”, “Yapı ve Malzeme Anabilim Dalı” ve “Uçuş Mekaniği ve Kontrol Anabilim Dalı” açılmasının,
b) Havacılık Yönetimi Bölümü altındaki “Sivil Havacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı”nın kaldırılarak bu bölüm altında “Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı”nın açılmasının,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

5. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 12.02.2018 tarih ve 53960459/050.99/9074 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 15.02.2018 tarihli raporu incelenerek; Üniversite Senatosunun 09.01.2018 tarih ve 01 nolu toplantısında “Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu İşyeri Eğitimi Uygulama Yönergesi” kabul edilmişti.

Bu yönergenin kabulüyle, Üniversite Senatosunun 27.06.2008 tarih ve 12 nolu toplantısında kabul edilen “Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Üniversite-Sanayi Ortak Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü Yönergesi”nin kaldırılmasının uygun görülmesine,

6. Üniversite Senatosunun 10.01.2017 tarih ve 01 nolu toplantısında oluşturulan Üniversitemiz “Kalite Komisyonu” üyelerinden Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr.Gör. Nazan Güler’in görev değişikliği nedeniyle yerine Öğr.Gör. Aslıhan Terzi’nin; Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Hüseyin Akay’ın emekli olması nedeniyle yerine Strateji Geliştirme Dairesi Başkan V. Bekir Höbek’in görevlendirilmesinin uygun görülmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu