Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 26.12.2005 tarih ve 17 nolu toplantı tutanağı

1- Üniversite Senatosu’nun 21.09.2004 tarih ve 16 nolu toplantısında 2547 Sayılı Yasanın 35. maddesine göre yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapacak araştırma görevlileri ile ilgili alınan 7 nolu kararın kaldırılmasına,


2- 2547 Sayılı Yasanın 35. maddesine göre yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapacak araştırma görevlileri ile ilgili olarak;


a) (i) Araştırma Görevlilerinin gönderilecekleri Üniversitelerin, Yüksek Öğretim Kurulunca Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYEP) açılması uygun görülen ve bu konuda Üniversitemizle protokol imzalamış olan Üniversiteler arasından ilgili Fakülte ve Yüksek Okul Kurullarınca belirlenmesine,


(ii) İngilizce eğitim yapılan birimlerde görev yapmakta olan araştırma görevlilerinin ÖYEP kapsamındaki Üniversitelerin ancak İngilizce eğitim yapılan birimlerine gönderilebileceklerine,


b) 35. madde uyarınca ÖYEP kapsamında diğer üniversitelere gönderilecek Araştırma Görevlilerinin yabancı dil sınavlarında Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil sınavından (KPDS) aşağıdaki belirlenen puanları ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenmiş ve uluslararası geçerliliği olan sınavlardan, belirlenen taban puanlara eşdeğer puanları almış olmaları gerektiğine,

ÜDS

KPDS

Türkçe eğitim yapılan birimlerde
65

70

Yabancı dille eğitim yapılan birimlerde
80

80

3- Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nün 26.08.2005 tarih ve B.30.2.ANK.0.70.00.00/ 42-4-1310 sayılı yazıları ekinde gönderilmiş olan Ankara Üniversitesi Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi İşbirliği Protokolünün imzalanmasının Rektörlük Makamına önerilmesine ve Ankara Üniversitesi’nin ÖYEP kapsamında işbirliği yaptığımız üniversiteler içerisinde değerlendirilmesine,oybirliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu