Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 13.12.2005 tarih ve 16 nolu toplantı tutanağı

1- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 02.12.2005 tarih ve B.30.2.GZP.0.88.00/200/0442 sayılı yazıları uyarınca; Gaziantep Üniversitesi Spor, Kültür ve Ödül Yönergesi’nin ekli şekliyle aynen kabulüne,

2- Tıp Fakültesi Dekanlığının 28.11.2005 tarih ve B.30.2.GZP.0.01.00.00.400/1943 sayılı yazıları uyarınca; Tıp Fakültesi 6. sınıfın staj programında yer alan TFC 601 kod nolu Acil Cerrahi Stajının, TFC 601 Acil ve Cerrahi Stajı olarak değiştirilmesi ve bu stajın iki haftasının Genel Cerrahi Anabilim Dalında, altı haftasının ise İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalında yapılması ile yine 6. sınıf staj programında yer alan TFS 601 kodlu Seçmeli stajının kaldırılmasına ve TFDS 601 Dahili Tıp Seçmeli ve TFCS 601 Cerrahi Tıp Seçmeli şeklinde yeniden düzenlenmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu