Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantı tutanağı

1. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 18.01.2018 tarih ve 77228472/100/3730 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 18.01.2018 tarihli raporu incelenerek; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı ders katalogundaki TLT 249 Laboratuvar Uygulamaları II dersinin (6+15) 14 şeklinde belirlenen TUK (Teori Uygulama Kredisi) yerel kredisinin (6-16)14 şeklinde değiştirilmesinin uygun görülmesine,

2. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 13.12.2017 tarih ve 77334181/301.02/65534 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 18.01.2018 tarihli raporu incelenerek; Üniversitemiz önlisans ve lisans programlarına 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında kabul edilecek uluslararası öğrencilerin başvuru şartları ve kriterlerinin ekli şekliyle kabulüne,

3. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 16.01.2018 tarih ve 12385619/104.03/3122 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 29.01.2018 tarihli raporu incelenerek; Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü II. Öğretim programlarının öğrenci sayılarının az olması, öğrencilerin derslere devam sorunu, ulaşım sorunu, mezunlarının istihdam yetersizliği vb. nedenlerle 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren kapatılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

4. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 11.01.2018 tarih ve 49349475/663.07/2277 sayılı yazısı uyarınca; Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görev yapan Bilgisayar İşletmeni Pınar Çiftçi’nin disiplin kurulu kararına itirazına istinaden, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53/F maddesinde “… Herhangi bir sebeple disiplin kurullarının teşekkül edememesi halinde eksik üyelikler eşdeğer unvana sahip öğretim üyeleri arasından senato tarafından belirlenen üyelerce tamamlanır” denilmektedir. Adı geçen yasal mevzuat hükmü uyarınca Geçici Disiplin Kurulunun Prof.Dr. Mehmet Fatih Özmantar, Prof.Dr. Mustafa Özakça, Prof.Dr. Mehmet Çiçek, Doç.Dr. Necip Fazıl Yılmaz ve Doç.Dr. Zekiye Antakyalıoğlu’ndan oluşturulmasının uygun görülmesine,

5. Üniversite Senatosunun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında; Gaziantep Üniversitesi’nde Doktora /Yüksek lisans/ Lisans programları açılması ve öğrencilerin programlara başvuru koşullarının tespiti, Bölüm/Program açılması, Yönetmelik ve Katalog değişiklikleri, II. öğretim açılması, öğrenci alınması teklifleri, lisansüstü eğitim yapmak üzere başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru koşullarının tespiti, Akademik Takvimin belirlenmesi gibi konuların Üniversite Senatosu’nda görüşülmeden önce incelenmesi amacıyla oluşturulan Eğitim Komisyonunun Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Şehmus Demir koordinatörlüğünde aşağıdaki üyelerden yeniden oluşturulmasına;


Prof.Dr. A.Necmeddin Yazıcı Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü (Başkan)
Prof.Dr. Hülya Arslan Erol Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Doç.Dr. Emine Koban Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Can Demirel Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Mustafa Orhan Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr. Muhyettin İğde İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr. Erhan Tunç Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr. Murat Çelikdemir Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Yasemin Kamış Öğrenci İşleri Daire Başkan V.

6. Üniversitemiz bünyesinde bulunan tüm meslek yüksekokullarındaki II. Öğretim Programlarının öğrenci sayılarının az olması, öğrencilerin derslere devam sorunu, ulaşım sorunu, mezunlarının istihdam yetersizliği vb. nedenlerle kapatılmasının; 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci kontenjanı verilmemesinin ve öğrenci alınmamasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

7. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 05.01.2017 tarih ve 28313576/010.04/1012 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 29.01.2018 tarihli raporu incelenerek; “Gaziantep Üniversitesi Disiplinlerarası Enstitü Anabilim/Anasanat Dalının Kurulması ile Disiplinlerarası Lisansüstü Programların Açılması ve Yürütülmesine İlişkin Yönerge”nin ekli şekliyle kabulüne,


oy birliği ile karar verilmiştir.


GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu