Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 09.01.2018 tarih ve 01 nolu toplantı tutanağı

1. Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 25.12.2017 tarihli raporu incelenerek; “Yükseköğretim Kurumlarında Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar”ın 3. Maddesi gereği “Üniversitemizde Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar”ın ekli şekliyle kabulüne,

2. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 21.12.2017 tarih ve 62927161/050.01.04/67239 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 25.12.2017 tarihli raporu incelenerek; Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı bünyesindeki Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programının 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 10 ders+Dönem Projesi olarak yürütülmesine ilişkin 19.12.2017 tarih ve 15 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

3. Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 12.12.2017 tarih ve 73628654/105.04/64904 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 25.12.2017 tarihli raporu incelenerek; Gaziantep Eğitim Fakültesi bünyesinde 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılmasına ilişkin 11.12.2017 tarih ve 05 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

4. Turizm Fakültesi Dekanlığı’nın 20.12.2017 tarih ve 20967183/100/66758 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 25.12.2017 tarihli raporu incelenerek; Turizm Fakültesi bünyesindeki bölüm/anabilim dallarının ekli şekliyle kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

5. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 02.01.2018 tarih ve 28313576/050.01.04/274 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 08.01.2018 tarihli raporu incelenerek; Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ders kataloguna “IE597 Multi-Criteria Decision Making (3-0)3 ECTS6” dersinin ekli şekliyle eklenmesinin uygun görülmesine,

6. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 04.12.2017 tarih ve 53960459/050.02/63570 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 08.01.2018 tarihli raporu incelenerek;

a) “Gaziantep Üniversitesi Trimester Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nin ekli şekliyle kabulüne,
b) “Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu İşyeri Eğitimi Uygulama Yönergesi” nin ekli şekliyle kabulüne,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu