Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 19.09.2017 tarih ve 13 nolu toplantı tutanağı

1. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 21.07.2017 tarih ve 23515792/300/39242 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 18.09.2017 tarihli raporu incelenerek; Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin 19.07.2017 tarih ve 20 (mükerrer) nolu Fakülte Kurul kararı ile önerilen Ek:2 ders katalogunun ekli şekliyle kabulüne ve 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanmasına,

2. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 13.09.2017 tarih ve 28313576/050.01.04/47536 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 18.09.2017 tarihli raporu incelenerek; Fen Bilimleri Enstitüsünün 05.09.2017 tarih ve 11 nolu Enstitü kurul kararında Karar 4, 5 ve 6’nın ekli şekliyle kabulüne,

3. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 18.09.2017 tarih ve 98102723/020/48240 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 18.09.2017 tarihli raporu incelenerek; Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programı kataloguna ilişkin 13.09.2017 tarih ve 04 nolu Fakülte Kurul kararının 12. maddesinin ekli şekliyle kabulüne,

4. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 15.09.2017 tarih ve 98102723/020/48126 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 18.09.2017 tarihli raporu incelenerek; Tıp Fakültesinde eğitim öğretimin entegre sistemle yürütülmesi, birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda “ders kurulları” ve ön şartsız (ortak zorunlu ve seçmeli dersler) şeklinde uygulanması ve birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda ön şartsız dersler hariç bir yıl bütün ve tek ders olarak kabul edilmesi nedeniyle Üniversite Senatosunun 08.06.2017 tarih ve 08 nolu toplantısında alınan 3 nolu kararın Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Programlarında uygulanmasına ilişkin 13.09.2017 tarih ve 04 nolu Fakülte Kurul kararının 5. maddesinin ekli şekliyle kabulüne,

5. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 15.09.2017 tarih ve 98102723/020/48121 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 18.09.2017 tarihli raporu incelenerek; Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programında okutulan İngilizce derslerin isimlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin 13.09.2017 tarih ve 04 nolu Fakülte Kurul kararının 6. maddesinin ekli şekliyle kabulüne,

6. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 15.09.2017 tarih ve 98102723/020/48125 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 18.09.2017 tarihli raporu incelenerek; Üniversite Senatosunun 08.06.2017 tarih ve 08 nolu toplantısında alınan 3 nolu karar ile 2017-2018 Eğitim- Öğretim yılından itibaren tüm lisans programlarında okutulmasına karar verilen “GME100 Genel Mesleki Etik (2-0)2 AKTS: 2” dersinin Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programı 1., 2. ve 3. Sınıf ders kurulları içerisinde eğitim süreci boyunca verilmesi nedeniyle söz konusu dersten Tıp Fakültesinin muaf tutularak dersin kataloglardan çıkartılmasının kabulüne,

7. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 15.09.2017 tarih ve 98102723/020/48122 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 18.09.2017 tarihli raporu incelenerek; 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları eğitim programı içerisinde yer alan ilgili ders kurullarına “Tıp Eğitimi İletişim Modülü” ve “Tıp Eğitimi Gönüllü Bilimsel Araştırma Modülü” derslerinin eklenmesinin kabulüne,

8. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 18.09.2017 tarih ve 98102723/020/48184 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 18.09.2017 tarihli raporu incelenerek; Tıp Fakültesi eğitim programında yer alan TFS*** Seçmeli – II derslere ilişkin13.09.2017 tarih ve 04 nolu Fakülte Kurul kararının 8. maddesinin ekli şekliyle kabulüne,


9. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 15.09.2017 tarih ve 98102723/020/48128 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 18.09.2017 tarihli raporu incelenerek; Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programı Dönem III Enfeksiyon Hastalıkları ve Hematopoetik Sistem Ders Kuruluna “Akılcı Antibiyotik Kullanımı” başlıklı dersin eklenmesinin kabulüne,

10. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 18.09.2017 tarih ve 71137699/100/48239 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 18.09.2017 tarihli raporu incelenerek; Mühendislik Fakültesi Endüstri ve Fizik Mühendisliği katalog değişikliklerine ilişkin 14.09.2017 tarih ve 10 nolu Fakülte Kurul kararının 30. ve 31. maddesinin ekli şekliyle kabulüne,

11. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 18.09.2017 tarih ve 62927161/050.01.04/48273 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 18.09.2017 tarihli raporu incelenerek; Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora, Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları katalog değişikliklerine ilişkin 18.09.2017 tarih ve 12 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

12. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 18.09.2017 tarih ve 47989649/300/48404 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 18.09.2017 tarihli raporu incelenerek; Sağlık Bilimleri Enstitüsü anabilim dalları ders kataloglarında yer alan uzmanlık alan dersleri, yüksek lisans ve doktora tezleri ve dönem projesi derslerinin tek kod halinde verilmesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı yüksek lisans programına başvuru şartlarının değiştirilmesi, Hemşirelik Anabilim Dalı doktora programı ve yüksek lisans programları ders kataloglarında değişiklik yapılmasına ilişkin 11.09.2017 tarih ve 2016-2017/6 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

13. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü’nün 09.08.2017 tarih ve 23768836-050.01-04-E.3642643 sayılı yazısı uyarınca; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu’nun 4. Maddesine göre Kurum Genel Kurulunda Üniversitemizi temsilen Prof.Dr. Şehmus Demir’in görevlendirilmesinin uygun görülmesine,

14. a) “Gaziantep Üniversitesi Deney Hayvanları Araştırma Merkezi (GAÜNDAM)” açılmasının uygun görülmesine,

b) “Gaziantep Üniversitesi Deney Hayvanları Araştırma Merkezi (GAÜNDAM) Yönetmeliği”nin ekli şekliyle uygun görülmesine,

ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmasına,

15. İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 19.07.2017 tarih ve 64806383/730.03.02/ sayılı yazısı uyarınca; İslahiye Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi (İÖ) Programında öğrenci sayısının yetersiz kalmasından dolayı öğrencilerin I. Öğretime aktarılmasının ve İşletme Yönetimi (İÖ) Programının kapatılmasının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

16. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’nın 06.09.2017 tarih ve 10030787/900/46181 sayılı yazısı uyarınca; Diş Hekimliği Fakülte Kurulu oluşturulamadığından “Gaziantep Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği” nin 4. Maddesi uyarınca Gaziantep Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Genel Kurul üyesi olarak Diş Hekimliği Fakültesini temsilen Yrd.Doç.Dr. Özge Parlar Öz’ün seçilmesinin uygun görülmesine,


17. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 22.08.2017 tarih ve 81948136/100/44664 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 18.09.2017 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı ders kataloguna eklenecek derslere ilişkin 14.08.2017 tarih ve 11 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

18. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 18.09.2017 tarih ve 81948136/050.01.04/48385 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 18.09.2017 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsünün Tez, Uzmanlık Alanı ve Seminer derslerinin tek kod şeklinde açılmasına ilişkin 18.09.2017 tarih ve 12 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

19. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 15.09.2017 tarih ve 50581566/300/001 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 18.09.2017 tarihli raporu incelenerek; Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü katalog değişikliğine ilişkin 15.09.2017 tarih ve 08 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,


oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu