Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 22.08.2017 tarih ve 12 nolu toplantı tutanağı

1. Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 21.08.2017 tarihli raporu incelenerek, Gaziantep Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesinin Madde 8 (2) fıkrasındaki “Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal programını en az 2.75 ortalama ile tamamlayan öğrenciye çift anadal programının diploması verilir” ibaresindeki 2.75 not ortalamasının 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yeni kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmasına,

2. Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 21.08.2017 tarihli raporu incelenerek; Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Arapça programı mevcut öğrencilerinin İnşaat Mühendisliği Bölümü Arapça programına aktarılarak bu programa intibaklarının yapılmasına,

3. Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 21.08.2017 tarihli raporu incelenerek; Arapça programlarının yürütüldüğü birimlerde ilgili programa yeni kayıt yaptıran öğrenci sayısının on beş (15) öğrenciden az olduğu durumlarda talep eden öğrencilerin kayıtlarının tercihleri dikkate alınarak başka bir Arapça programına aktarılmasına,

4. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün 17.08.2017 tarih ve 44055 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 21.08.2017 tarihli raporu incelenerek; Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Enerji Mühendisliği ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) bünyesinde Enerji Mühendisliği ve Çevre Bilimleri Tezli (İngilizce) Yüksek Lisans Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

5. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’nın 18.07.2017 tarih ve 38408 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 21.08.2017 tarihli raporu incelenerek; Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Moda Tekstil ve Tasarım, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ve Sinema ve Televizyon Bölümleri ders kataloglarına ilişkin 20.06.2017 tarih ve 10 nolu Fakülte Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

6. Araban Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 21.08.2017 tarih ve 44382 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 21.08.2017 tarihli raporu incelenerek; Araban Meslek Yüksekokulu Organik Tarım, Tohumculuk, Bitki Koruma, Laborant ve Veteriner Sağlık Programları katalog değişikliklerine ilişkin 17.08.2017 tarih ve 2017/11 nolu Yüksekokul Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

7. İletişim Fakültesi Dekanlığı’nın 21.08.2017 tarih ve 44386 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 21.08.2017 tarihli raporu incelenerek; İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ile Gazetecilik Bölümleri ders kataloguna ilişkin 16.08.2017 tarih ve 28 nolu Fakülte Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

8. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun 15.08.2017 tarih ve 43600 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 21.08.2017 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ders kataloguna ilişkin 14.08.2017 tarih ve 07 sayılı yüksekokul kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

9. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 21.08.2017 tarih ve 44445 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 21.08.2017 tarihli raporu incelenerek; Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ders kataloguna ilişkin 06.05.2017 tarih ve 06 nolu Fakülte Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

10. Nurdağı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 21.08.2017 tarih ve 44468 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 21.08.2017 tarihli raporu incelenerek; Nurdağı Meslek Yüksekokulu ders kataloguna ilişkin 07.08.2017 tarih ve 2017/6 nolu Yüksekokul Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

11. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 21.08.2017 tarih ve 44390 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 21.08.2017 tarihli raporu incelenerek; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu katalog değişikliklerine ilişkin 15.08.2017 tarih ve 2017/3 nolu Yüksekokul Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

12. Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 22.06.2017 tarih ve 34464 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 21.08.2017 tarihli raporu incelenerek; Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu katalog değişikliklerine ilişkin 19.06.2017 tarih ve 2017/6 nolu Yüksekokul Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

13. Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 17.08.2018 tarih ve 43895 sayılı yazısı uyarınca; Üniversitemiz önlisans ve lisans programlarında İngilizce hazırlık sınıfı muafiyet sınavına denk sınav ve puanların ekli şekliyle kabulüne,

14. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 21.08.2017 tarih ve 77334181/301.02/ sayılı yazısı uyarınca; Üniversitemiz Arapça Uluslararası Eğitim Programı kapsamında 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı için kabul edilecek öğrencilerin başvurularına dair ilan metni, başvuru ve kayıt takviminin ekli şekliyle kabulüne,

15. Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 16.08.2017 tarih ve 14 nolu Fakülte Yönetim Kurulu kararı uyarınca; Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde özel yetenek sınavı kontenjanının 10’unun engelli adaylara ayrılması, bu oranın engelli adaylardan sağlanamaması veya tamamlanamaması durumunda kontenjanın diğer adaylardan tamamlanmasının uygun görülmesine,

16. Üniversite Senatosu’nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 21.08.2017 tarihli raporu incelenerek; 21.08.2017 tarih ve 30161 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” nin 47. Maddesinin aşağıdaki şekli ile değiştirilmesine,

“MADDE 47- (1) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ilk defa 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başında birinci sınıfa ders kaydı yaptıran öğrenciler için 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından itibaren uygulanır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılından önce birinci sınıfa ders kaydı yaptıran öğrenciler için yönetmeliğin tüm hükümleri yayınladığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.”

oy birliği ile karar verilmiştir.


GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu