Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 08.06.2017 tarih ve 08 nolu toplantı tutanağı

1. Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 07.06.2017 tarihli raporu incelenerek; 11.07.2005 tarih ve 25872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik” in değiştirilerek ekli şekliyle kabulüne,

2. Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 07.06.2017 tarihli raporu incelenerek;

a) Tüm önlisans ve lisans programlarında “Yaz Stajı, Endüstriye Dayalı Öğrenim, vb” gibi zorunlu staj derslerinin seçmeli ders olmasına,

b) Lisans ve önlisans programlarında “Yaz Stajı, Endüstriye Dayalı Öğrenim, vb” dersleri olan programların kataloglarına MUP*** Mesleki Uygulama Projesi dersinin seçmeli ders olarak eklenmesine ve bu dersin içeriğinin aşağıdaki gibi tanımlanmasına,
“Mesleki Uygulama Projesi dersi, bir akademik danışmanının gözetiminde, öğrencinin mesleki alanı ile ilgili bir proje konusunda araştırma yapma yeteneği kazandırarak yaptığı araştırma ile bilgi ve becerisini artırmayı hedefler.”
c) Mesleki Uygulama Projesi dersinin Yaz Stajı, Endüstriye Dayalı Öğrenim, vb. dersleri ile eşdeğer olmasına ve öğrencilerin bu derslerden birini seçmelerine,
d) Mesleki Uygulama Projesi dersinin rakamsal kodu, yerel ve AKTS kredisinin ilgili programın müfredatında yer alan Yaz Stajı, Endüstriye Dayalı Öğrenim, vb derslerin kod ve kredileri ile aynı olmasına,
e) Dersin 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren yaz stajı olan tüm programlarda uygulanmasına,
f) 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi ders kayıtları esnasında Yaz Stajı, Endüstriye Dayalı Öğrenim, vb derslere kayıtlı olup, 2017 yaz döneminde yaz stajı dersini yapamayacak öğrencilerin Mesleki Uygulama Projesi dersine kayıtlarının öğrencinin talebi, bölüm başkanının önerisi ve ilgili birim yönetim kurulu kararları ile yapılmasına,
3. Üniversitemiz önlisans ve lisans programlarının kataloglarında yer alan ortak zorunlu ve ortak seçmeli derslerin kodları, adları, yerel kredileri, AKTS kredileri ve verileceği dönemlere ilişkin değişikliklerin ekli şekliyle kabulüne ve 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren tüm programların kataloglarında gerekli değişikliklerin yapılmasına,

4. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 12.05.2017 tarih ve 98102723/020/26306 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 07.06.2017 tarihli raporu incelenerek; “Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Uluslararası Öğrenci Kabulü ve Başvuru Değerlendirme Esasları” na ilişkin 11.05.2017 tarih ve 03 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

5. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’nın 15.05.2017 tarih ve 10030787/300/26648 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 07.06.2017 tarihli raporu incelenerek; “Diş Hekimliği Fakültesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Akademik Takvimi” ve 5. Sınıf ders katalogunun ekli şekliyle kabulüne,

6. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’nın 11.05.2017 tarih ve 10030787/300/26189 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 07.06.2017 tarihli raporu incelenerek; “Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Öğrenci Kabulü Usul ve Esasları”nın ekli şekliyle kabulüne,

7. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 24.05.2017 tarih ve 71137699/100/28252 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 07.06.2017 tarihli raporu incelenerek; Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerine ait Bölümlerarası Çift Anadal ve Yandal Programları ders kataloglarının ekli şekliyle kabulüne,

8. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 24.05.2017 tarih ve 71137699/100/28255 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 07.06.2017 tarihli raporu incelenerek; Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüne ait ders katalogunun 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı I. döneminden itibaren uygulanmak üzere ekli şekliyle kabulüne,

9. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 05.05.2017 tarih ve 99380014/105.01.02/24994 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 16.05.2017 tarihli raporu incelenerek; Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı katalog değişikliklerinin 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere ekli şekliyle kabulüne,

10. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürlüğü’nün 01.06.2017 tarih 97908739/301.05/29914 sayılı yazısı ve ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 16.05.2017 tarihli raporu incelenerek; Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Yüksekokul Kurulu’nun 12.05.2017 tarih ve 07 nolu toplantısında 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında I. Öğretim ve II. Öğretim Özel Yetenek Sınavına Önkayıt Yaptıracak Öğrencilerde Aranacak şartlar ile ilgili alınan kararların ekli şekliyle kabulüne,

11. Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 07.06.2017 tarihli raporu incelenerek; Üniversite Senatosunun 03.03.2016 tarih ve 5 nolu toplantısında alınan;

a) “Gaziantep Üniversitesi Yaz Okulu Uygulama Esasları”nın 2. Maddesinde yer alan “en çok iki ders veya toplam 7 kredilik (10 AKTS)” ibaresinin “en çok iki ders veya toplam 7 kredilik” şeklinde düzeltilmesine,
b) Üniversitemizden Başka Üniversitelere Yaz Okulunda Ders Almak Üzere Giden Öğrencilere Uygulanacak Esaslar”ın (e) fıkrasında yer alan “en çok iki ders veya toplam 7 kredilik (10 AKTS)” ibaresinin “en çok iki ders veya toplam 7 kredilik” şeklinde düzeltilmesine,
c) 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı yaz okulundan itibaren uygulanmasına,

12. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 06.06.2017 tarih ve 71137699/105.02/30758 sayılı yazısı uyarınca; Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde 2016/2017 Eğitim-Öğretim yılı yaz döneminde I.Öğretim ve II. Öğretim 1. Sınıf öğrencileri için ME 199 Mechanical Engineering Orientation dersinin 07 Ağustos 2017-08 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılmasının uygun görülmesine,

13. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 22.05.2017 tarih ve 77334181/301.02/27631 sayılı yazısı uyarınca; Üniversite Senatosunun 27.12.2016 tarih ve 22 nolu toplantısında oluşturulan Uluslararası Öğrenci Komisyonunun 02.05.2017 tarih ve 02 nolu toplantı tutanağının ekli şekliyle kabulüne,

14. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 07.06.2017 tarih ve 12385619/301.05/31129 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kurulu’nun 02.06.2017 tarih ve 22 nolu toplantısında 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Özel Yetenek Sınavına Ön kayıt Yaptıracak Öğrencilerde Aranacak şartlar ile ilgili alınan kararların ekli şekliyle kabulüne,

15. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 13.08.2015 tarih ve 75850160-104.01.04.01/46407 sayılı yazısı uyarınca; Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans ve Doktora Programına öğrenci alınması durdurulmuştu.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 06.06.2017 tarih ve 81948136/050.01.04/30765 sayılı yazısı uyarınca; öğretim üyesi şartı sağlanabildiğinden Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı bünyesinde “Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Programı” ve “Temel İslam Bilimleri Doktora Programı” na 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminden itibaren öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

16. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 11.05.2017 tarih ve 79803413/104.01.01.5/26091 sayılı yazısı uyarınca; Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında açılacak olan yaz okuluna ilişkin 28.04.2017 tarih ve 04 nolu Yüksekokul Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

17. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 24.05.2017 tarih ve 79803413/050.03/28236 sayılı yazısı uyarınca; Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Disiplin Kurulu oluşturulamadığından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53. maddesi kapsamında Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Geçici Disiplin Kuruluna Prof.Dr. Hilmi Bayraktar’ın atanmasının uygun görülmesine,

18. Üniversite Senatosunun 02.05.2017 tarih ve 06 nolu toplantısında alınan Üniversitemizde 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yaz okulu programlarının açılmaması kararının iptaline,


oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu