Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 04.04.2017 tarih ve 05 nolu toplantı tutanağı

1. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 16.03.2017 tarih ve 77228472/104.01.01.1/15925 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 23.03.2017 tarihli raporu incelenerek; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yarı aktif olarak açılmış olan “Ameliyathane Hizmetleri” programının Sağlık Programları Bölümü altında aktif olarak açılmasının, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında 30 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2. İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 17.03.2017 tarih ve 44372546/050.02/16181 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 23.03.2017 tarihli raporu incelenerek; İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat, İşletme ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerinin alması zorunlu olan “Yaz Stajı” dersine ilişkin 17.03.2017 tarih ve 2017/1 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

3. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 17.03.2017 tarih ve 62927161/050.01.04/16170 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 23.03.2017 tarihli raporu incelenerek; Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı İnsan Psikolojisi ve İletişim Tezli (I. Öğretim) Yüksek Lisans Programının açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

4. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 30.01.2017 tarih ve 81948136/100/6451 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 23.03.2017 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilim Tezli-Tezsiz I. Öğretim Yüksek Lisans programlarının ders kataloglarının ekli şekliyle değiştirilmesinin uygun görülmesine,

5. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 02.03.2017 tarih ve 81948136/050.01.04/13322 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 23.03.2017 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora programları ders kataloglarına “Seminer” derslerinin eklenmesine ilişkin 01.02.2017 tarih ve 04 nolu Enstitü Kurul Kararının ekli şekliyle kabulüne,

6. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 16.03.2017 tarih ve 81948136/100/15853 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 23.03.2017 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde,

a) Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı Doktora Programı,
b) Kent Çalışmaları Anabilim Dalı Kent Çalışmaları Tezli (I. Öğretim), Kent Çalışmaları Tezsiz I. ve II.Öğretim Yüksek Lisans Programları,

açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

7. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 10.03.2017 tarih ve 79803413/104.99/14983 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 23.03.2017 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü bünyesindeki Çağrı Merkezi Hizmetleri Programına (I.Öğretim) 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında 30 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,


8. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 14.03.2017 tarih ve 28313576/050.01.01;050.01.04/15384 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 23.03.2017 tarihli raporu incelenerek; Enstitü Müdürlerinin tez danışmanlıklarına ilişkin 09.03.2017 tarihli toplantı tutanağının ekli şekliyle kabulüne,

9. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 14.03.2017 tarih ve 28313576/050.01.04/15391 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 23.03.2017 tarihli raporu incelenerek;

a) Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı tüm anabilim dallarında verilen zorunlu derslerin içeriklerinin değiştirilmesine ilişkin 02.03.2017 tarih ve 03 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

b) Üniversite Senatosunun 10.05.2016 tarih ve 08 nolu toplantısında kabul edilen “Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Programlara Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesi”nin ekli şekliyle kabulüne,

10. Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın 21.03.2017 tarih ve 11618128/010.03/16696 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 23.03.2017 tarihli raporu incelenerek; “Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin ekli şekliyle kabulüne,

11. Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 21.03.2017 tarih ve 88189240/104.01.01.1/16676 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 23.03.2017 tarihli raporu incelenerek; Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü bünyesindeki Sosyal Güvenlik Programına 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında 50 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

12. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi’nin 02.03.2017 tarih ve 34304564/010.04/13299 sayılı yazısı uyarınca; Üniversite Senatosunun 07.03.2006 tarih ve 04 nolu toplantısında kabul edilen “Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Uygulama Yönergesi”nin ekli şekliyle yeniden kabulüne,

13. İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 12.03.2017 tarih ve 39083294/050.01.01/15057 sayılı yazısı uyarınca; İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu oluşturulmadığından İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunun ekli listede belirtilen üyelerden oluşturulmasının uygun görülmesine,

14. Üniversitemiz 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem itibariyle Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu hariç olmak üzere;

- 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanununun” 25. Maddesi kapsamında yükümlülükleri yerine getirmeyen işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin 10.04.2017 tarihinden itibaren dönemin kalan süresini tamamlamak üzere kendi eğitim birimlerine geri çekilmesine,
- Geri çekilen öğrenciler için her bir birimin haftalık eğitim-öğretim programlarının ekli şekliyle kabulüne,

15. Araban Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 29.03.2017 tarih ve 98403093/663.99/18099 sayılı yazısı uyarınca; Araban Meslek Yüksekokulu Disiplin Kurulu oluşturulamadığından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53/E maddesi kapsamında Araban Meslek Yüksekokulu Disiplin Kurulu üye eksikliğinin Yrd.Doç.Dr. Erhan Tunç, Yrd.Doç.Dr. Ahmet Bozdağ, Yrd.Doç.Dr. Mustafa Özdal tarafından tamamlanmasına,


oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu