Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 10.01.2017 tarih ve 01 nolu toplantı tutanağı

1. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 27.12.2016 tarih ve 62927161/104.01.03/62583 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 06.01.2017 tarihli raporu incelenerek; Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde “Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans (II. Öğretim) Programı” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 28.12.2016 tarih ve 28313576/050.01.04/62811 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 06.01.2017 tarihli raporu incelenerek; Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı katalog değişikliğinin ekli şekliyle kabulüne,

3. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 07.12.2016 tarih ve 49349475/100/59158 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 06.01.2017 tarihli raporu incelenerek; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminden itibaren “UİBO 400 Sektör Uygulamaları” dersinin seçmeli ders haline dönüştürülmesi ve uygulanmasına ilişkin 30.11.2016 tarih ve 2016/09 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

4. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 02.01.2017 tarih ve 99380014/301.01.02/95 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 06.01.2017 tarihli raporu incelenerek; Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Lisans Programına yabancı uyruklu öğrencilerin yanı sıra yeniden T.C. uyruklu öğrenci kontenjanı verilmesinin uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

5. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 02.01.2017 tarih ve 99380014/050.01.04/252 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 06.01.2017 tarihli raporu incelenerek; Fen Edebiyat Fakültesinin 22.12.2016 tarih ve 12 nolu Fakülte Kurul kararıyla önerilen,

a) Sosyoloji Bölümü Lisans Programına kataloguna 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı I. ve II. yarıyılından itibaren ekte belirtilen derslerin kredi ve içerikleri ile birlikte belirtilen yarıyıllarda seçmeli ders olarak eklenmesine,
b) Felsefe Bölümü bünyesinde “Felsefe Tarihi” ve “Sistematik Felsefe” Anabilim Dalları açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,
c) Kimya Bölümü mevcut ders katalogunda AKTS düzenlemeleri nedeniyle katalogun ekli şekliyle değiştirilmesine ve yeni katalogun 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminden itibaren uygulanmasına,
d) Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Tarih Bölümü, Arkeoloji Bölümü, Sosyoloji Bölümü, Matematik Bölümü, Kimya Bölümü ve Biyoloji Bölümlerinde 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı II. yarıyılı Çift Anadal/Yandal Program kontenjanlarının ekli şekliyle kabulüne,

6. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 10.11.2016 tarih ve 28313576/050.02/54665 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 06.01.2017 tarihli raporu incelenerek;

a) Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde verilen “FBE 501 Bilimsel Etik (2-0)2 AKTS: 6” dersinin kodunun aynı kalmak kaydı ile içeriğinin, isminin ve kredisinin ekli şekliyle değiştirilmesinin uygun görülmesine ve 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Bahar döneminden itibaren uygulanmasına,


b) Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde İngilizce eğitim ve öğretim yapan tüm lisansüstü programların ders kataloguna “NAS501 Research Methods and Scientific Ethics (3-0) 3 ECTS:6 dersinin zorunlu ders olarak eklenmesine ve bu dersin “FBE 501 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik (3-0) 3 AKTS: 6” dersine eş değer sayılmasına ve bu dersin 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren üniversitemize kayıt yaptıran tüm yabancı uyruklu öğrencilere uygulanmasına,

7. Üniversite Senatosunun 22.12.2015 tarih ve 19 nolu toplantısında kabul edilen “18 Aralık 2015 tarih ve 29566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği”nin Üniversitemizde Uygulanmasına Yönelik Hususlar”ın değiştirilerek; “31.12.2016 tarih ve 2016/9714 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği”nin Üniversitemizde Uygulanmasına Yönelik Hususlar”ın kabulüne,

8. Üniversite Senatosunun 10.10.2016 tarih ve 18 nolu toplantısında oluşturulan “Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Komisyonu”nun, 26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik”in 4. Maddesi uyarınca aşağıdaki üyelerden yeniden oluşturulmasına,


Prof.Dr. Yusuf Zeki Çelen Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Mustafa Özakça Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr. A.Necmeddin Yazıcı Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Zekiye Antakyalıoğlu Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Mehmet Fatih Özmantar Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Necip Fazıl Yılmaz Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

9. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 04.01.2017 tarih ve 73112577-903.07.02.22-635 sayılı yazısı gereği; “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” başlıklı çalışmasında belirlenecek olan 15 aday üniversite, sonrasında da 5 pilot üniversite içerisinde Gaziantep Üniversitesi olarak yer alma talebinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na sunulmasına,

10. Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 06.01.2017 tarihli raporu incelenerek; Fen Bilimleri Enstitüsünün 26.12.2016 tarih ve 16 nolu Enstitü Kurul kararıyla önerilen Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı katalog değişikliğinin ekli şekliyle kabulüne,

11. “Gaziantep Üniversitesi Hobi Bahçeleri Yönergesi” nin ekli şekliyle kabulüne,

12. a) Üniversite Senatosunun 01.11.2016 tarih ve 19 nolu toplantısında oluşturulan Üniversitemiz “Kalite Komisyonu”nun ekli listede adı-soyadı ve birimleri belirtilen üyelerden yeniden oluşturulmasına,

b) “Gaziantep Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi”nin ekli şekliyle kabulüne,

13. Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 06.01.2017 tarihli toplantı tutanağı incelenerek; Üniversitemiz bazı akademik birimlerinde öğrencilerin not ortalaması hesaplanması ve kredisiz derslerde ders notu harfini belirlenmesinde 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminden itibaren kullanılan AKTS kredi sistemi uygulamasının “Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olmaması nedeniyle ilgili tutanağın 7. Maddesinin ekli şekliyle kabulüne,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu