Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 22.12.2015 tarih ve 19 nolu toplantı tutanağı

1. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 23.11.2015 tarih ve 81948136/050.02/48852 sayılı yazısı uyarınca;

a) Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Anabilim Dalı bünyesinde Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmasına,

b) Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih, Temel İslam Bilimleri, Kamu Hukuku ve Ekonomi Hukuku Anabilim Dallarında mevcut tez yazım kılavuzuna alternatif olarak hazırlanan dipnot referans sistemine uygun Tez Yazım Kılavuzunun ekli şekliyle kabulüne,

c) Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı katalog değişikliğinin ekli şekliyle kabulüne,

2. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 09.11.2015 tarih ve 81948136/050.02/46962 sayılı yazısı uyarınca; “Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalında Ortak Doktora Programı Yürütülmesine Dair Protokol”un kabulüne; bu protokol kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalında Ortak Doktora Programı Açılmasının uygun görülmesine,

3. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün 22.12.2015 tarih ve 81948136/050.02/53504 sayılı yazısı uyarınca;

a) Kamu Hukuku Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, Ekonomi Hukuku II.Öğretim Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programları katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,
b) Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı ders kataloguna ekli listede belirtilen derslerin eklenmesine,

4. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 27.11.2015 tarih ve 28313576/050.01.04/49629 sayılı yazısı uyarınca; Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Enstitü Anabilim Dalı katalog değişikliğinin ekli şekliyle kabulüne,

5. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 25.11.2015 tarih ve 28313576/050.01.04/49234 sayılı yazısı uyarınca; Fen Bilimleri Enstitüsünün 10.11.2015 tarih ve 07 nolu Enstitü Kurul kararıyla önerilen;
a) “Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları”nın, “Tez Tamamlama Süreleri, Danışman Atama Kriterleri, Tez Tamamlama kriterleri, Yeterlik Sınavları, Ortak Programlar” başlıklı Dördüncü Bölümünün “Tez Tamamlama Süreleri” başlıklı 22. maddesinin 2. Fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin uygun görülmesine,

“Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için azami 12 yarıyıl (6 yıl), lisans derecesi ile kabul edilenler için azami 18 yarıyıldır(9 yıl). Yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler en erken sekizinci yarıyılın içinde, lisans derecesi ile kabul edilenler en erken onuncu yarıyılın içinde yönetmelikte belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirerek doktora bitirme sınavına girebilirler.

b) Fen Bilimleri Enstitüsü doktora tezi tamamlama süresi ve kriterlerinin ekli şekliyle kabulüne,

6. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 19.11.2015 tarih ve 47989649/105.02/48378 sayılı yazısı uyarınca; Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı lisansüstü ders katalogunda seçmeli ders olarak yer alan “BES536 Bilimsel Araştırma Yöntemleri” dersinin zorunlu ders olarak değiştirilmesinin ve 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı II. yarıyılından itibaren uygulanmasının uygun görülmesine,

7. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 08.12.2015 tarih ve 62927161/050.01.04/51464 sayılı yazısı uyarınca; Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında ekli listede kodu, adı ve kredisi belirtilen derslerin seçmeli ders olarak açılmasının uygun görülmesine,

8. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 09.09.2015 tarih ve 98102723/105.03/38319 sayılı yazısı uyarınca; 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları Dönem 1 kataloguna “Bilişim Sistemleri”, Dönem 3 kataloguna da “Tıp Bilişimi” ile ilgili ekli listede belirtilen konuların eklenmesinin uygun görülmesine,

9. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 03.12.2015 tarih ve 98102723/101.03.03/50635 sayılı yazısı uyarınca; Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde; “Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı” kurulmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

10. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 17.11.2015 tarih ve 99380014/105.02/48003 sayılı yazısı uyarınca; Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü katalog değişikliğine ilişkin 11.11.2015 tarih ve 12 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

11. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 27.11.2015 tarih ve 71137699/105.02/49680 sayılı yazısı uyarınca; Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği katalog değişikliğinin ekli şekliyle kabulüne,

12. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 23.11.2015 tarih ve 77334181/103/48984 sayılı yazısı uyarınca; 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı “Arapça Eğitimi Akademik Takvimi”nin ekli şekliyle kabulüne,

13. Üniversitemizde Uygulamalı Meslek Eğitimi veren Meslek Yüksekokullarında uygulanmak üzere “Gaziantep Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Uygulamalı Meslek Eğitimi Yönergesi”nin ekli şekliyle kabulüne,

14. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 19.12.2015 tarih ve 53960459/050.02 sayılı yazısı uyarınca; Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü bünyesinde Eser Koruma Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmasına,

15. Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın 04.11.2015 tarih ve 11618128/050.02/46190 sayılı yazısı uyarınca; Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu oluşturulamadığından; Fakülte Yönetim Kurulu’nda Doç.Dr. Emre Köksalan’ın görev süresinin dolması nedeniyle boşalan doçentlik temsilciliğine Doç.Dr. Emine Koban’ın görevlendirilmesinin uygun görülmesine,

16. a) Üniversite Senatosunun 18.09.2015 tarih ve 15 nolu toplantısında Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulunda 4 (dört) dönem verilen eğitimin, 3 (üç) döneminin teorik, 1 (bir) döneminin ise intörn eğitim şeklinde verilmesi uygun görülmüştü. İntörn eğitim adının, “Uygulamalı Meslek Eğitimi” olarak değiştirilmesinin uygun görülmesine,

c) Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 14.12.2015 tarih ve 83969388/300/52331 sayılı yazısı uyarınca; Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümünde yer alan Aşçılık Programı ve İkram Hizmetleri Programının Uygulamalı Meslek Eğitimi uygulamasına 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı II. yarıyılından itibaren başlanmasına; diğer programlarda Uygulamalı Meslek Eğitimi uygulamasına ise alt yapı çalışmalarının tamamlanmasına göre 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren başlanmasının uygun görülmesine,

c)Mesleki ve Teknik Alan Uygulamaları Eğitim (METEG) Yönergesine göre düzenlenen katalogların ekli şekliyle kabulüne,

17. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 22.12.2015 tarih ve 47989649/100/53586 sayılı yazısı uyarınca; Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Doktora Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

18. Üniversite Yönetim Kurulu üyeliği 11.11.2015 tarihinde dolan Prof.Dr.Avni Gökalp’in 2547 Sayılı Yasanın 15/a maddesi uyarınca yeniden seçilmesinin uygun görülmesine,

19. Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 07.12.2015 tarih ve 88189240/105.03/51250 sayılı yazısı uyarınca;

a) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu’nda 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı II. yarıyılından itibaren Uygulamalı Meslek Eğitimi verilmesinin uygun görülmesine,
b) Bilgisayar Programcılığı, İşletme Yönetimi, Lojistik Programı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Özel Güvenlik ve Koruma Programı, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programı ve Adalet Programı ders kataloglarının ekli şekliyle değiştirilmesine ve yeni ders kataloglarının 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı II. döneminden itibaren uygulanmasına,

20. 18 Aralık 2015 tarihli ve 29566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği”nin Üniversitemizde uygulanmasına yönelik ekte belirtilen hususların uygun görülmesine,


oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu