Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 08.12.2015 tarih ve 18 nolu toplantı tutanağı

1. Üniversite Senatosu’nun 03.03.2015 tarih ve 04 nolu toplantısında Üniversitemiz akademik birimlerinde hafta sonu ve mesai saatleri dışında uygulanmak üzere yabancı uyruklu öğrencilere yönelik “Arapça Uluslararası Eğitim Programları” açılması uygun görülmüştü.

Üniversitemizce teklif edilen programların çoğuna öğrenci alınması, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 30.04.2015 tarihli toplantısında uygun görülmüş olup; yabancı uyruklu öğrencilerin yoğun talebi ve bir hayırsever tarafından burs verilecek olması nedeniyle Gaziantep Eğitim Fakültesi bünyesinde Sınıf Öğretmenliği bölümü “Arapça Uluslararası Eğitim Programı” açılmasının ve bu programa 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında 30 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2. Gaziantep Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi’nin ekli şekliyle uygun görülmesine,

3. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü’nün 04.12.2015 tarih ve 23768836-050.01-04-351 sayılı yazıları uyarınca; Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu’nun 4. Maddesine göre Kurum Genel Kurulunda Üniversitemizi temsilen Prof.Dr.Tevfik Gülsoy’un yeniden görevlendirilmesinin uygun görülmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu