Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 13.10.2015 tarih ve 16 nolu toplantı tutanağı

1. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 05.10.2015 tarih ve 99380014/105.03/41607 sayılı yazısı uyarınca; 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Türk Dili Bölümünde Suriye ve Filistinli öğrenciler için açılacak olan Arapça programlarda verilecek olan TÜRK 103 Türk Dili I (4-0)4 ve TÜRK 104 Türk Dili II (4-0)4 derslerinin ekli şekliyle kataloga eklenmesinin uygun görülmesine,

2. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 02.10.2015 tarih ve 99380014/105.01.02/41362 sayılı yazısı uyarınca; Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü II. Öğretiminde normal öğretim süresini okuyan öğrencilerin olmamasından dolayı artık yıl okuyan öğrencilerin I. Öğretim öğrencileri ile birlikte ders almalarının; Matematik Bölümü II. Öğretim 1. ve 2. Sınıf derslerinin I. Öğretim ile birlikte yapılmasının, ancak öğrenci sayısı 15’ten fazla olan derslerin II. Öğretimde yapılmasına devam edilmesinin uygun görülmesine,

3. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’nın 01.10.2015 tarih ve 23549567/105.05/41112 sayılı yazısı uyarınca; Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Moda ve Tekstil Tasarımı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Sinema ve Televizyon Bölümleri ders kataloglarının ekli şekliyle kabulüne,

4. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 08.10.2015 tarih ve 50581566/300/42356 sayılı yazısı uyarınca; Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu oluşturulamadığından Hemşirelik ve Ebelik Bölümlerinde 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında açılacak derslerin ekli şekliyle kabulüne,

5. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 18.09.2015 tarih ve 28313576/105.02/39903 sayılı yazısı uyarınca; Fen Bilimleri Enstitüsü Uçak ve Uzay Mühendisliği Anabilim Dalı ders kataloguna ekte belirtilen derslerin eklenmesine,

6. Üniversite Senatosu’nun 09.10.2012 tarih ve 21 nolu toplantısında, Üniversitemizde çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanları ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı bünyesinde çalıştırılması düşünülen sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarının teklifleri, çalıştırılma usul ve şartları, aylıkları, puanları, başarı ve teşvik kriterleri ile başarı ve teşvik ikramiye ödemeleri, görev sürelerinin uzatılması vs. konularını Üniversite Yönetim Kurulu’na sunmak üzere oluşturulan komisyon yerine yeniden, Prof.Dr. Fahrettin Göğüş başkanlığında Prof.Dr. Mustafa Bayram, Prof.Dr. Levent Elbeyli, Prof.Dr. Adil Kılıç ve Prof.Dr. İbrahim Halil Güzelbey’den oluşan bir komisyonun oluşturulmasına,

7. Üniversite Senatosunun 18.09.2015 tarih ve 15 nolu toplantısında; Turizm sektöründe daha nitelikli elemanlar yetiştirebilmek için uygulamalı eğitimin gerekliliği açısından Üniversitemiz Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulunda 4 (dört) dönem verilen eğitimin, 3 (üç) döneminin teorik, 1 (bir) döneminin ise intörn eğitim şeklinde verilmesi ve uygulamanın 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında ilk kez kayıt olan öğrenciler için başlatılması uygun görülmüştü.

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokuluna 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında kayıt yaptırarak Hazırlık Sınıfına başlayan öğrencilerin de bu uygulamaya dahil edilmesinin uygun görülmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu