Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 07.07.2015 tarih ve 12 nolu toplantı tutanağı

1. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 06.07.2015 tarih ve 62927161/050.01.04/29642 sayılı yazısı uyarınca; “Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları”nın Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Başvuru Koşullarına ilişkin 21. Maddesine 28, 29, 30 ve 31. fıkraların ekli şekliyle eklenmesinin uygun görülmesine,

2. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 07.07.2015 tarih ve 81948136/050.02/29942 sayılı yazısı uyarınca;

a) “Adıyaman Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüleri Arasında Sosyoloji Anabilim Dalı İçin Ortak Tezli Yüksek Lisans Programı Açılmasına İlişkin Protokol”ün ekli şekliyle kabulüne ve söz konusu protokol kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalında Ortak Tezli Yüksek Lisans Programı açılmasının uygun görülmesine,
b) Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı ders kataloguna ekte kodu, adı, kredisi ve içeriği belirtilen derslerin eklenmesinin uygun görülmesine,
c) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı ders kataloguna ekte kodu, adı, kredisi ve içeriği belirtilen derslerin eklenmesinin uygun görülmesine,

3. Enstitü Müdürlüklerinin 05.06.2015 tarihli toplantısıyla önerilen;

a) Enstitülerin Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına devam eden öğrencilerin, zorunlu Etik derslerinden muaf olmalarına,
b) Enstitülerin Lisansüstü Programlarına devam eden ancak çeşitli nedenlerden dolayı Etik ders kaydı yaptıramadığı halde Lisansüstü programlardan mezuniyet için tüm şartları sağlayan öğrencilerin tez savunma sınavlarının 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı kayıt dönemi sonuna kadar yapılıp başarılı olmaları halinde, etik dersinden muaf olarak mezun olmalarına,

4. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 02.07.2015 tarih ve 99380014/302.01.10/29367 sayılı yazısı uyarınca; Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümlerinde 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında açılacak olan Çift Anadal ve Yandal Programları kontenjanları ile ilgili 26.06.2015 tarih ve 06 nolu Fakülte Kurul Kararının ekli şekliyle kabulüne,

5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 12.06.2015 tarih ve 82444403-200/32631 sayılı yazısı uyarınca; Üniversitemizde 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atanan Araştırma Görevlilerinin yine aynı Kanunun 33/a maddesine aktarmalarının, Rektörlük Makamınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na sunulan 17.04.2015 tarih ve 87841430 sayılı ekli yazıda belirtilen gerekçe gereği yapılmamasına; Araştırma Görevlisi kadrolarına atamaların sadece aynı Kanunun 50/d maddesine göre yapılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmasına,

6. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 30.06.2015 tarih ve 71137699/105.02/28792 sayılı yazısı uyarınca; Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümünde 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı yaz döneminde birinci sınıf öğrencileri için OPAC 199 Visual Optics Summer Practise dersinin, 08-26 Haziran 2015 tarihleri arasında yapılmasının uygun görülmesine,

7. Güzel Sanatlar Fakülte Yönetim Kurulunun 06.07.2015 tarih ve 16 nolu toplantısında alınan Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Özel Yetenek Sınav Kılavuzunun ekli şekliyle kabulüne,

8. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 30.01.2015 tarih ve 79803413/109.01/4938 sayılı yazısı uyarınca; Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinin uygulama süreci kapsamında, Avrupa Kredi Transferi, Biriktirme Sistemi ve Diploma Eki (AKTS/ECTS) katalogları ve kredilerinin uygulamasına 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminden itibaren başlamasına,

9. Enstitüsü Müdürlüklerinin 13.08.2015 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca; “Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları”nın Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Başvuru Koşullarına ilişkin alınan 29.06.2015 tarih ve 6 nolu Enstitü Kurul Kararının ekli şekliyle kabulüne,


oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu