Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 09.06.2015 tarih ve 10 nolu toplantı tutanağı

1. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 22.05.2015 tarih ve 47989649/300/21926 sayılı yazısı uyarınca; Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalında doktora programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 22.05.2015 tarih ve 47989649/300/21924 sayılı yazısı uyarınca; Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

a) Hemşirelik Anabilim Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı ders kataloguna ekli listede adı, içeriği ve kodu belirtilen derslerin eklenmesine,
b) Anatomi Anabilim Dalı lisansüstü ders katalogunda yer alan ANA 800-850 Uzmanlık Alan Dersinin yüksek lisans programında okutulmakta olan öğrenciler için kullanılmasına, doktora programında okutulmakta olan öğrenciler için ise ANA 900-950 Uzmanlık Alan Dersinin kataloga eklenmesine,
c) “Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları”nın Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Başvuru Koşullarına ilişkin 20. Maddesinin (11) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve bu değişikliğin 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı I. yarıyılından itibaren uygulanmasına,

“(11) Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Yüksek lisans: Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner, Eczacılık Fakülteleri ile Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Biyoloji Bölümleri, Tıbbi Biyoloji Bilimler Bölümü mezunları, Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sağlık Yüksekokullarının dört yıllık Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik ve Ebelik bölümleri mezunları başvurabilirler.”

d) Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı ders katalogunun ekli şekliyle değiştirilmesine ve bu değişikliğin 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı I. yarıyılından itibaren uygulanmasına,

e) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı ders katalogunun ekli şekliyle değiştirilmesine ve bu değişikliğin 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı I. yarıyılından itibaren uygulanmasına,

3. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 22.05.2015 tarih ve 47989649/300/21925 sayılı yazısı uyarınca; Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diş Hekimliği Fakültesi Anabilim Dalları arasında yürütülmekte olan ortak doktora programı çerçevesinde, mezun olan öğrencilere verilecek diplomaların belirlenmesi için kurulan komisyonun belirlediği diploma örneğinin ekli şekliyle kabulüne,

4. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürlüğü’nün 13.05.2015 tarih 97908739/301.05/20721 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Yüksekokul Kurulu’nun 06.05.2014 tarih ve 04 nolu toplantısında 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Özel Yetenek Sınavına Önkayıt Yaptıracak Öğrencilerde Aranacak şartlar ile ilgili alınan kararların ekli şekliyle kabulüne,

5. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 01.06.2015 tarih ve 77334181/103/23612 sayılı yazısı uyarınca;
Gaziantep Üniversitesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programları Akademik Takviminde Yabancı uyruklu öğrencilerin Lisans programlarına son başvuru tarihinin 24 Temmuz 2015 olarak değiştirilmesinin uygun görülmesine,


6. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 08.06.2015 tarih ve 12385619/300/ sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kurulu’nun 08.06.2015 tarih ve 23 nolu toplantısında 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Özel Yetenek Sınavına Önkayıt Yaptıracak Öğrencilerde Aranacak şartlar ile ilgili alınan kararların ekli şekliyle kabulüne,

7. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’nın 09.06.2015 tarih ve 10030787/300/25121 sayılı yazısı uyarınca; Diş Hekimliği Fakültesinin bitirme stajlarının değiştirilmesine ilişkin 09.06.2015 tarih ve 01 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

8. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinin uygulama süreci kapsamında, Avrupa Kredi Transferi, Biriktirme Sistemi ve Diploma Eki (AKTS/ECTS)’ler hakkındaki birimlerimiz katalog değişiklik taleplerinin kabulüne, ancak;

a) AKTS kredilerinin uygulamasının gelecek dönem değerlendirilmesine;
b) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun AKTS katalogları ve kredilerinin uygulamasına ise 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminden itibaren başlamasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu