Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 12.05.2015 tarih ve 09 nolu toplantı tutanağı

1. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 15.04.2015 tarih ve 98102723/103/16702 sayılı yazısı uyarınca; Tıp Fakültesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Akademik Takvimi’nin ekli şekliyle aynen kabulüne,

2. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 09.01.2015 tarih ve 98102723/300/1000 sayılı yazısı uyarınca; Tıp Fakültesi Mezuniyet Törenlerinde okunan “Hekimlik Andı”nda 07.01.2015 tarih ve 04 nolu Fakülte Kurul kararıyla önerilen ekli değişikliğin yapılmasının uygun görülmesine,

3. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 15.04.2015 tarih ve 98102723/304.03/16703 sayılı yazısı uyarınca; Tıp Fakültesi 4. sınıf İç Hastalıkları stajı içerisinde yer alan 4 saatlik (teorik ve pratik) “Radyasyon Onkolojisi” dersinin, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 1 hafta süreli seçmeli staj olarak 5. Sınıf stajlarına eklenmesinin uygun görülmesine,

4. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 15.04.2015 tarih ve 98102723/304.03/16704 sayılı yazısı uyarınca; Tıp Fakültesi 5. Sınıf zorunlu stajlarından olan “Plastik Cerrahi Stajı”nın, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 1 hafta süreli seçmeli staj olarak uygulanmasının uygun görülmesine,

5. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 15.04.2015 tarih ve 98102723/304.03/16705 sayılı yazısı uyarınca; 11 Kasım 2011 tarih ve 28109 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 7. maddesinin 2. fıkrasının 1. cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin uygun görülmesine,

“MADDE 7 – (2) Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programında İngilizce hazırlık eğitimi zorunludur. …”

6. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 15.04.2015 tarih ve 98102723/010.03/16706 sayılı yazısı uyarınca; 26 Kasım 2014 tarih ve 29187 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 sayılı Kanunun 28 inci maddesi gereği;

a) Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinin 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Türkçe Tıp Bölümü Türkçe Programda eğitime devam etmesine,
b) Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Bölümüne yatay geçiş ile gelen öğrencilerden yabancı dil hazırlık sınıfını okumayanların hazırlık sınıfından muaf olmalarına ve 1.2. ve 3. Sınıftaki yabancı dil derslerini almalarına,
c) 11 Kasım 2011 tarih ve 28109 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 7. maddesinin 1. fıkrasına aşağıdaki metnin eklenmesinin uygun görülmesine,

“…Yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçe Tıp Bölümüne kayıt yaptıranlar 1 inci sınıfa başlayabilmek için, İngilizce Tıp Bölümüne kayıt yaptıranlar ise 4 üncü sınıfa başlayabilmek için Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden (TÖMER) Türkçe’yi iyi derecede (C düzeyinde) bildiklerini belgelemek zorundadırlar. Türkçe yeterlilik şartını sağlayamayan yabancı uyruklu öğrenciler gerekli şartı sağlayıncaya kadar kayıt yaptırdıkları programa devam edemezler.”

7. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 22.04.2015 tarih ve 71137699/105.02/17720 sayılı yazısı uyarınca; Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünde 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı I. Öğretim ve II. Öğretim yaz döneminde birinci sınıf öğrencileri için ME 199 Mechanical Engineering Orientation dersinin, 17 Ağustos 2015-11 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılmasının uygun görülmesine,

8. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 25.03.2015 tarih ve 71137699/020/13527 sayılı yazısı uyarınca; Mühendislik Fakültesi’ne bağlı merkezi derslik isimlerinin ekteki şekilde değiştirilmesinin uygun görülmesine,

9. Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi’nin 08.12.2014 tarih ve 87841438/010.04/50420 sayılı yazısı uyarınca; “Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi Yönergesi”nin ekli şekliyle kabulüne,

10. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 17.04.2015 tarih ve 81948136/050.02/17057 sayılı yazısı uyarınca; “Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları”nın Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Başvuru Koşullarına ilişkin 19. Maddesinin (12) fıkrasının 1. paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

“(12) Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programına başvuracak adayların üniversitelerin 4 yıllık dini eğitim veren fakültelerinden (İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Din Bilimleri Fakültesi vb.) mezun olmaları gerekir….”

11. Türk Musikisi Devlet Konservatuarının 08.05.2012 tarih ve 20211 sayılı yazısı uyarınca; “Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü Özel Yetenek Sınavları Giriş Yönergesi”nin ekli şekliyle kabulüne,

12. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’nın 12.05.2015 tarih ve 10030787/300/20539 sayılı yazısı uyarınca; Diş Hekimliği Fakültesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Akademik Takvimi’nin ekli şekliyle aynen kabulüne,

13. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 07.05.2015 tarih ve 53960459/050.02/20045 sayılı yazısı uyarınca; Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Akademik Takvimi’nin ekli şekliyle aynen kabulüne,

14. a) “Gaziantep Üniversitesi Uluslararası Ticaret Uygulamaları ve Hukuk Araştırmaları Merkezi” kurulmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

b) “Gaziantep Üniversitesi Uluslararası Ticaret Uygulamaları ve Hukuk Araştırmaları Merkezi Yönetmeliği” nin ekli şekliyle kabulüne,

15. Üniversite Senatosunun 25.11.2014 tarih ve 16 nolu toplantısında alınan ders saatlerinin 45 dakikaya indirilmesi ile ilgili alınan karar gereği derslerin, I.öğretimde 08.30- 17.00, II. Öğretimde 17.00’de başlamak üzere uygulanmasına ilişkin hazırlanan programın ekli şekliyle kabulüne,

16. Gaziantep Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği çerçevesinde; Yabancı Diller Yüksekokulu’nda 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde yaz okulu programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,


oy birliği ile karar verilmiştir.


GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu